เกาะติดโครงการมะพร้าวพันธุ์ดีฯ เกษตรกรตอบรับเต็มที่ พร้อมต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้พื้นที่ใกล้เคียง