สศก. ปูพรม 5 จังหวัดอีสาน สำรวจทัศนคติเกษตรกร สู่การปฏิรูป พัฒนารูปแบบประกันภัยนาปี

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จับมือ ธ.ก.ส. พร้อมลงพื้นที่ 23 มกราคมนี้ ศึกษารูปแบบความพึงพอใจและทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการประกันภัยข้าวนาปี ลุยปูพรมพื้นที่ 5 จังหวัดอีสาน เจาะกลุ่มตัวอย่างเกษตรกร 400 ราย สู่การพัฒนารูปแบบการประกันภัยข้าวนาปีให้สอดคล้องกับคว