เตือนเกษตรกรปลูกทุเรียน ระวังราสีชมพูจากน้ำท่วมขัง เกิดราก-โคนเน่า กระทบผลผลิต

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เตือนเกษตรกรปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เฝ้าระวังโรคราสีชมพู โรครากเน่าโคนเน่า ขณะนี้พบในหลายตำบลของจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และระนอง แนะเกษตรกรหมั่นสังเกต ทั้งนี้ สามารถขอคำแนะนำปรึกษาได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด