สศก.ลุยแหล่งสับปะรดระยอง หารือร่วมทุกหน่วย งัดมาตรการแก้ราคาตก ช่วงผลผลิตออกตลาด

ข่าวที่ 50/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
สศก.ลุยแหล่งสับปะรดระยอง หารือร่วมทุกหน่วย งัดมาตรการแก้ราคาตก ช่วงผลผลิตออกตลาด
     สศก. ลงพื้นที่ระยอง หารือร่วมผู้ว่าจังหวัด และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รับมือผลผลิตสับปะรดออกตลาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้  ย้ำความมั่นใจให้เกษตรกร บูรณาการร่วมทุกหน่วย วางแผนกระจายผลผลิตไปยังตลาดแต่ละจังหวัด งานแสดงสินค้าเกษตร ตลาดประชารัฐ รวมถึงห้างสรรพสินค้า ด้านโรงงานแปรรูปให้ความร่วมมือ เข้ามารับซื้อวัตถุดิบภายในพื้นที่  พร้อมเร่งประชาสัมพันธ์การรณรงค์บริโภคสับปะรดเพื่อช่วยเกษตรกร 
     นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมหารือติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้าการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดของจังหวัดระยอง ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า ปัจจุบันจังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 2,900 ราย พื้นที่เก็บเกี่ยวรวม 37,000 ไร่ โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 87,700 ตัน
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองจำนวน 850 ราย ซึ่งในจำนวนเกษตรกรที่มาแจ้งขึ้นทะเบียนดังกล่าว จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 23,000 ตัน และมีผลผลิตสับปะรดส่วนเกินประมาณ 9,200 ตัน
     สำหรับเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง หากเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ปลูกมาก (รายใหญ่) ส่วนใหญ่จะมีสัญญาซื้อขาย (Contract) กับโรงงานแปรรูปในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดระยอง มีโรงงานแปรรูป 2 แห่ง สามารถรองรับสับปะรดในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากได้ประมาณวันละ 1,100 ตัน หรือเดือนละ 29,000 ตัน โดยจะสามารถรองรับผลผลิตในช่วง 2 เดือนที่สับปะรดออกสู่ตลาดมาก ได้ประมาณ 58,000 ตัน
     ด้านการเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด ช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 ทางจังหวัดมีแผนกระจายผลผลิตส่วนเกินจำนวน 9,200 ตัน ออกนอกแหล่งผลิต เพื่อการบริโภคผลสดทั้งภายในจังหวัดและออกนอกจังหวัด ซึ่งจะเน้นดำเนินการแก่เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 850 ราย โดยรับซื้อจากเกษตรกรในราคานำตลาด  พร้อมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดนัดหารือกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด ในการวางแผนหาตลาดปลายทาง โดยจะต้องคาดการณ์ด้วยว่าจะจำหน่ายผลผลิตจำนวน 9,200 ตัน ไปยังช่องทางต่าง ๆ ในปริมาณเท่าใด ซึ่งขณะนี้ทางสวนนงนุชได้เสนอรับซื้อผลผลิตแล้วสัปดาห์ละ 1.5 ตัน
      นอกจากนี้ ทางพาณิชย์จังหวัด จะพิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในกรณีต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)  และทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ประสานโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดเพื่อขอเปิดจุดจำหน่ายสับปะรด (ชั่วคราว) บริเวณพื้นที่โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ในลักษณะ CSR และมีสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้สนับสนุนการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่ายสหกรณ์ ไปยังพื้นที่ต่างๆ และประสานเพื่อนำสับปะรดไปจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.ortorkor.com ซึ่งมีบริการสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ และบริการจัดส่ง อ.ต.ก. เดลิเวอรี่ อีกด้วย นอกจากนี้ ปศุสัตว์จังหวัด จะได้พิจารณานำสับปะรดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มเติม และขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน มีการจัดแคมเปญ Smile Pineapple และเชิญชวนประชาชนหันมาร่วมบริโภคสับปะรด ซึ่งจังหวัดระยองจะจัดงานเทศกาลรณรงค์การบริโภคสับปะรดในช่วงดังกล่าว ต่อไป
**********************************
                ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ /
ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร