สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7 มิถุนายน 2558

1 - 7 มิถุนายน 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากการเปิดกรีดที่ล่าช้า เพราะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวกว่าทุกปี และภาคใต้ของไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประกอบกับการโค่นต้นยางทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อยลง อีกทั้งความร่วมมือของเอกชนไทยและอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาราคายาง

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.81 บาท เพิ่มขึ้นจาก 53.52 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.29 บาท หรือร้อยละ 6.15 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.31 บาท เพิ่มขึ้นจาก 53.02 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.29 บาท หรือร้อยละ 6.21 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.81 บาท เพิ่มขึ้นจาก 52.52 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.29 บาท หรือร้อยละ 6.26 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 24.19 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.89 บาท หรือร้อยละ 11.95 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.25 บาท ลดลงจาก 21.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 2.77 บาท หรือร้อยละ 12.90 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.39 บาท เพิ่มขึ้นจาก 51.29 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 4.10 บาท หรือร้อยละ 7.99
ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.35 บาท เพิ่มขึ้นจาก 64.22 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.13 บาทหรือร้อยละ 1.76 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.20 บาท เพิ่มขึ้นจาก 63.07 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.13 บาทหรือร้อยละ 1.79
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.29 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.40 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.89 บาท หรือร้อยละ 4.46

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.10 บาท เพิ่มขึ้นจาก 63.97 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.13 บาท หรือร้อยละ 1.77
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.95 บาท เพิ่มขึ้นจาก 62.82 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.13 บาท หรือร้อยละ 1.80 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.04 บาท เพิ่มขึ้นจาก 42.15 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.89 บาท หรือร้อยละ 4.48

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกรกฎาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากนักลงทุนขานรับข้อมูลภาคการผลิตของสหรัฐฯ และจีน ที่ยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอุปทานยางยังคงออกสู่ตลาดน้อย นอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า นักลงทุนคาดการณ์ว่าจีนจะซื้อยางเพิ่มขึ้นในอนาคต

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 189.43 เซนต์สหรัฐฯ (63.42 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 186.46 เซนต์สหรัฐฯ (62.38 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.97 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 1.59 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 228.20 เยน (61.07 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 222.40 เยน (60.20 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 5.80 เยน หรือร้อยละ 2.61

 

ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 มิ.ย. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 933.93 เซนต์ (11.62 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
บุชเชลละ 925.13 เซนต์ (11.50 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.95
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 300.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.17 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 304.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.32 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.50 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.47 เซนต์ (25.73 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.98 เซนต์ (23.84 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 7.79


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี