สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 8 - 14 มิ.ย. 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 8-14 มิถุนายน 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,660 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,659 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

8 - 14 มิถุนายน 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น อาจเนื่องมาจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และอุปทานยางยังมีน้อยจากการเปิดกรีดยางล่าช้า เพราะประสบปัญหาภัยแล้งและการลดพื้นที่ปลูกยางโดยการโค่นยางเก่า ประกอบกับเงินบาทและเงินเยนอ่อนค่า

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.07 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.81 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.26 บาท หรือร้อยละ 2.22 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.57 บาท เพิ่มขึ้นจาก 56.31 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.26 บาท หรือร้อยละ 2.24 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.07 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.81 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.26 บาท หรือร้อยละ 2.26 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.90 บาท เพิ่มขึ้นจาก 27.08 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.82 บาท หรือร้อยละ 6.72 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.06 บาท ลดลงจาก 24.25 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.81 บาท หรือร้อยละ 3.34 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.47 บาท เพิ่มขึ้นจาก 55.39 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.08 บาท หรือร้อยละ 1.95 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.57 บาท ลดลงจาก 65.35 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.78 บาทหรือร้อยละ 1.19 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.42 บาท ลดลงจาก 64.20 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.78 บาทหรือร้อยละ 1.22
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.38 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.29 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.09 บาท หรือร้อยละ 0.20

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 64.32 บาท ลดลงจาก 65.10 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.78 บาท หรือร้อยละ 1.20
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.17 บาท ลดลงจาก 63.95 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.78 บาท หรือร้อยละ 1.22 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.13 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.04 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.09 บาท หรือร้อยละ 0.20

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกรกฎาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานยางจีน หลังจากสำนักงานศุลกากรจีนรายงานการนำเข้าเดือนพฤษภาคมลดลงถึงร้อยละ 18.1 อีกทั้งวิกฤตหนี้กรีซและกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 187.63 เซนต์สหรัฐฯ (62.85 บาท) ลดลงจาก 188.88 เซนต์สหรัฐฯ (63.25 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.25 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.66 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 225.13 เยน (60.36 บาท) ลดลงจาก 228.60 เยน (61.18 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.47 เยน หรือร้อยละ 1.52

ข่าวสัปดาห์ 8-14 มิ.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.36 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.08 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.41 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.10 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 8-14 มิ.ย. 58

ถั่วเหลือง
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     -

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 948.33 เซนต์ (11.81 บาท/กก.) สูงขึ้นจาก
บุชเชลละ 933.93 เซนต์ (11.62 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.54
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 313.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.62 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 300.37 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.17 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.36
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.97 เซนต์ (25.37 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 34.47 เซนต์ (25.73 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.45

ข่าวสัปดาห์ 8-14 มิถุนายน 2558

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.88 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 15.59 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.27

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท 
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท

ข่าวสัปดาห์ 8-14 มิ.ย.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 31.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.33 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี