สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,663 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ข่าว 29 มิ.ย.-5 ก.ค. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.27 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 51.11 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 64.28 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.00 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.21 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 3.11 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี