สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 6 - 12 กรกฎาคม 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 6-12 กรกฎาคม 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,667 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,663 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20 
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

6 - 12 กรกฎาคม 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนชะลอการซื้อและเทขายเพื่อเก็งกำไรในสินค้า     ยางพาราซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากความวิตกกังวลอนาคตของกรีซใน ยูโรโซน หลังจากผลการลงประชามติปฏิเสธมาตรการรัดเข็มขัดเพื่อแลกกับความช่วยเหลือด้านการเงินจากลุ่มเจ้าหนี้ รวมทั้งภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.08 บาท ลดลงจาก 51.98 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.90 บาท หรือร้อยละ 3.66 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.58 บาท ลดลงจาก 51.48 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.90 บาท หรือร้อยละ 3.69 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.08 บาท ลดลงจาก 50.98 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.90 บาท หรือร้อยละ 3.73 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.61 บาท ลดลงจาก 23.24 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.63 บาท หรือร้อยละ 2.71 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.25 บาท ลดลงจาก 20.44 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.19 บาท หรือร้อยละ 0.93 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.16 บาท ลดลงจาก 47.77 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.61 บาท หรือร้อยละ 5.46 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.95 บาท ลดลงจาก 59.70 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.75 บาทหรือร้อยละ 2.93 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.91 บาท ลดลงจาก 58.55 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.64 บาทหรือร้อยละ 2.80
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.50 บาท ลดลงจาก 40.66 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.16 บาท หรือร้อยละ 5.31

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.70 บาท ลดลงจาก 59.45 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.75 บาท หรือร้อยละ 2.94
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.55 บาท ลดลงจาก 58.30 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.75 บาท หรือร้อยละ 3.00 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.25 บาท ลดลงจาก 40.41 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.16 บาท หรือร้อยละ 5.35

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนสิงหาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับลดลง อย่างมากของตลาดหุ้นจีน อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF.) ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกลงสู่ร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี 

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 164.43 เซนต์สหรัฐฯ (55.39 บาท) ลดลงจาก 170.40 เซนต์สหรัฐฯ (57.21 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 5.97 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 3.50
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 200.25 เยน (54.81 บาท) ลดลงจาก 208.60 เยน (56.51 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 8.35 เยน หรือร้อยละ 4.00

 

6 - 12 ก.ค. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดสุกรในสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับเข้าสู่ฤดูฝนทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.55 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.94 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.57 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.93 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.21 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 71.21 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.41 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 68 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างคึกคัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย  
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 40.61 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือกิโลกรัมละ 30.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 46.74 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 40.69 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 43.45 บาท ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 269 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 264 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 298 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 282 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 260 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 253 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 291 สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 330 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 327 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.24 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 326 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 361 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 298 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 316 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 106.65 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.43 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 109.83 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.87 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 103.07 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.93 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.13 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.11 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.97 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 6-12 ก.ค. 2558
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.31 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.45
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 6-12 ก.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี