สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13 - 19 ก.ค. 2558

13 - 19 กรกฎาคม 2558

 

ยางพารา

สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าจะเกิดภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นจีน และสถานการณ์กรีซที่ต้องออกกฎหมายรัดเข็มขัดก่อนจึงจะได้รับเงินกู้รอบใหม่ นอกจากนี้นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายและจับตาดูผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2 ของจีน

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.25 บาท ลดลงจาก 50.08 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.83 บาท หรือร้อยละ 3.65 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.75 บาท ลดลงจาก 49.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.83 บาท หรือร้อยละ 3.69 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.25 บาท ลดลงจาก 49.08 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.83 บาท หรือร้อยละ 3.73 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.76 บาท ลดลงจาก 22.61 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.85 บาท หรือร้อยละ 3.76 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.65 บาท ลดลงจาก 20.25 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.60 บาท หรือร้อยละ 2.96 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.57 บาท ลดลงจาก 45.16 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.59 บาท หรือร้อยละ 1.31 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และ ยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.65 บาท ลดลงจาก 57.95 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.30 บาทหรือร้อยละ 0.52 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.50 บาท ลดลงจาก 56.91 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.41 บาทหรือร้อยละ 0.72
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.75 บาท ลดลงจาก 38.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.75 บาท หรือร้อยละ 1.95

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.40 บาท ลดลงจาก 57.70 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือร้อยละ 0.52
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.25 บาท ลดลงจาก 56.55 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.30 บาท หรือร้อยละ 0.54 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.50 บาท ลดลงจาก 38.25 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.75 บาท หรือร้อยละ 1.96

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนสิงหาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ขณะที่โดยภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงซบเซา ส่งผลต่ออุปสงค์ยางธรรมชาติ

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนสิงหาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 162.88 เซนต์สหรัฐฯ (55.08 บาท) ลดลงจาก 164.34 เซนต์สหรัฐฯ (55.34 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.46 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.89
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 198.10 เยน (53.97 บาท) ลดลงจาก 200.12 เยน (54.86 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.02 เยน หรือร้อยละ 1.01

ข่าว 13-19 ก.ค. 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ 65.61 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 49.36 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 66.22 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 49.74 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.92 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.38 บาท

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.ค. 2558
ถั่วลิสง
 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.31 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.31 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.36
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท

     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ก.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา


ปศุสัตว์
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี