สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 3 - 9 สิงหาคม 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 3-9 ส.ค. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,680 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อจับตาดูตัวเลขจ้างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด โดยคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สามารถบ่งชี้แนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด)

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.90 บาท ลดลงจาก 49.13 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.23 บาท หรือร้อยละ 2.50 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.40 บาท ลดลงจาก 48.63 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.23 บาท หรือร้อยละ 2.53 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.40 บาท ลดลงจาก 48.13 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 1.52 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.58 บาท ลดลงจาก 23.03 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.45 บาท หรือร้อยละ 1.95 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.27 บาท ลดลงจาก 20.54 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.27 บาท หรือร้อยละ 1.31 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.21 บาท ลดลงจาก 45.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.37 บาท หรือร้อยละ 0.81 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายน 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 56.10 บาท ลดลงจาก 57.40 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.30 บาทหรือร้อยละ 2.27 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.95 บาท ลดลงจาก 56.28 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.33 บาทหรือร้อยละ 2.36
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.11 บาท ลดลงจาก 37.77 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.66 บาท หรือร้อยละ 1.17

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.85 บาท ลดลงจาก 57.18 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.33 บาท หรือร้อยละ 2.33
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.70 บาท ลดลงจาก 56.03 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.33 บาท หรือร้อยละ 2.37 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.86 บาท ลดลงจาก 37.52 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.66 บาท หรือร้อยละ 1.76

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนกันยายน ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว มีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนและสหรัฐฯ หลังจากภาคการผลิตจีนเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี และการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 4 เดือน รวมถึงกระแสการส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาในระดับหนึ่ง

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนกันยายน 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 155.85 เซนต์สหรัฐฯ (54.33 บาท) ลดลงจาก 158.27 เซนต์สหรัฐฯ (54.70 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.42 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 1.53
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 188.83 เยน (52.65 บาท) ลดลงจาก 193.80 เยน (54.01 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 4.97 เยน หรือร้อยละ 2.56

ข่าว 3-9 สิงหาคม 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ 64.51 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 50.17 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 68.05 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 52.53 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.20 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.36 บาท

3 - 9 ส.ค. 2558
 
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนมี ฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้มีอาหารตามธรรมชาติมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคอาหารและสัตว์น้ำตามธรรมชาติมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 67.84 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 67.99 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.22 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 65.16 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 65.51 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.17 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 64.12 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 66 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 67.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.96
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ในสัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ภาวะตลาดไม่คล่องตัวและเงียบเหงา ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.59 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.01 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือกิโลกรัมละ 30.29 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 44.21 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 40.38 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 42.94บาท ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ยังคงคึกคัก ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคไข่ไก่ยังคงมีมากขึ้นและต่อเนื่อง ขณะที่ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดไม่ มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 280 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 277 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.08 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 305 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 281บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 277 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 265 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 18.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 16.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 12.50
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 327 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 331 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.21 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 326 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 352 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 297 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 331 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 360 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 350 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.86

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.42 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 103.24 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 83.01 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 83.09 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.10 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.24 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.23 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ส.ค. 2558
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.44 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 19.11
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ส.ค.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.88 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรด B สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,175.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.98 บาท/กิโลกรัม)