สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31 ส.ค.- 6 ก.ย. 58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 31 ส.ค. - 6 ก.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,680 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,325 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,075 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าว 31 ส.ค.- 6 ก.ย. 58

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.47 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.31 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 64.49 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.92 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.58 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.61 บาท

ข่าวสัปดาห์ 31 ส.ค.- 6 ก.ย.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 40.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.00
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,181.00 ดอลลาร์สหรัฐ (41.98 บาท/กิโลกรัม) 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,085.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.58 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,157.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.19 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 2.39 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี