สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 14-20 ก.ย. 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 14-20 ก.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,680 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,325 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,075 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางพารายางแผ่นดิบมีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากภาวะฝนตกหนักทางภาคใต้และภาคอิสานซึ่งเป็นแหล่งปลูกหลักทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับค่าเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่า
รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาด น
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.83 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.13 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 41.33 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.17 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.14 บาท เพิ่มขึ้นจาก 40.83 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.31 บาท หรือร้อยละ 3.21 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.99 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20.26 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.73 บาท หรือร้อยละ 3.60 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.69 บาท เพิ่มขึ้นจาก 17.55 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 1.14 บาท หรือร้อยละ 6.50 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.41 บาท เพิ่มขึ้นจาก 38.29 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.12 บาท หรือร้อยละ 2.93 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนตุลาคม 2558

  ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.43 บาท เพิ่มขึ้นจาก 50.11 บาท ของสัปดาห์ ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.32 บาทหรือร้อยละ 0.64 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.28 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.96 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.32 บาทหรือร้อยละ 0.65
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก 34.04 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 0.82

 ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.18 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.86 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.32 บาท หรือร้อยละ 0.64
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.03 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.71 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.32 บาท หรือร้อยละ 0.66 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.07 บาท เพิ่มขึ้นจาก 33.79 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.28 บาท หรือร้อยละ 0.83

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนตุลาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์มีทิศทางปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงของตัวเลขเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ช่วยหนุนการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางปรับตัวลดลงเล็กน้อยอาจเนื่องมาจากการปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันและตลาดหุ้น

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนตุลาคม 2558
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 133.03 เซนต์สหรัฐฯ (47.49 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 132.04 เซนต์สหรัฐฯ (47.31 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.99 เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 0.75
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 163.23 เยน (60.13 บาท) ลดลงจาก 163.50 เยน (48.60 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.27 เยน หรือร้อยละ 0.17

ข่าว 14-20 ก.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.93 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.12 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 63.29 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.51 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.57 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.39 บาท

2. ต่างประเทศ

การผลิต

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนผลผลิตฝ้ายโลกปี 2558/59 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 ว่ามีปริมาณ 23.68 ล้านตัน ลดลงจาก 25.90 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 8.57
การค้า
     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ฝ้ายโลก ปี 2558/59 ว่ามี 24.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 24.28 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 1.73 ด้านการนำเข้า คาดว่าจะมี 7.45 ล้านตัน ลดลงจาก 7.84 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 4.97 ด้านการส่งออก คาดว่าจะมี 7.46 ล้านตัน ลดลงจาก 7.71 ล้านตันของปี 2557/58 ร้อยละ 3.24
บัญชีสมดุลฝ้ายโลก
(คาดคะเนเมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน
รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

24.15

22.43

7.67

ผลผลิต

23.68

25.90

-8.57

ใช้ในประเทศ

24.70

24.28

1.73

นำเข้า

7.45

7.84

-4.97

ส่งออก

7.46

7.71

-3.24

สต็อกปลายปี

23.14

24.15

-4.18

ที่มา : Cotton World markets and trade, USDA ประจำเดือนกันยายน 2558

ข่าวรายสัปดาห์ 14-20 ก.ย. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 15.52 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 886.27 เซนต์ (11.76 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 885.87 เซนต์ (11.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.05
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 315.87 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.41 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 311.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.31 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.25
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 26.68 เซนต์ (21.23 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 26.77 เซนต์ (21.39 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34


  หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน                                          

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ย. 2558

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 50.63 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 49.09 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.14
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.12 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 25.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.69
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ก.ย.2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,174.40 ดอลลาร์สหรัฐ (41.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,171.60 ดอลลาร์สหรัฐ (41.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,033.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.92 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,032.00 ดอลลาร์สหรัฐ (36.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 14 - 20 ก.ย. 58

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.66 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.16 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.27 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.34 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.10
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ9.05 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.36 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.31 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 261.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,322 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 271.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,714 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.83 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 392.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2558/59 ว่ามี 985.62 ล้านตัน ลดลงจาก 986.19 ล้านตันในปี 2557/58 ร้อยละ 0.06 เนื่องจาก สหภาพยุโรป เม็กซิโก ยูเครน มีความต้องการใช้ลดลง สำหรับการค้าของโลก มี 127.79 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 127.38 ล้านตัน ในปี 2557/58 ร้อยละ 0.32 เนื่องจาก บราซิล รัสเซีย อินเดีย และเมียนมาร์ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น อียิปต์ โคลัมเบีย ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน แอลจีเรีย มาเลเซีย โมร็อกโค อิสราเอล ชิลี และตูนีเซีย มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 387.28 เซนต์ (5,508 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 368.60 เซนต์ (5,253 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.07 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 255.00 บาท

บัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558)

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2558/59

ปี 2557/58

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

197.21

175.93

12.10

ผลผลิต

978.10

1,007.47

-2.92

นำเข้า

127.79

127.38

0.32

ส่งออก

127.79

127.38

0.32

ใช้ในประเทศ

985.62

986.19

-0.06

สต็อกปลายปี

189.69

197.21

-3.81

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี