สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 12 - 18 ต.ค.58

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 12-18 ต.ค. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

12 - 18 ตุลาคม 2558

 

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ 

     ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจากนักลงทุนรอดูตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3 ของจีนที่จะประกาศในวันที่ 19 ตุลาคม 2558 ทำให้ชะลอการซื้อ ประกอบกับการแข็งคาของเงินบาทที่รวดเร็ว และอุปสงค์ในภาพรวมยังน้อยตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ราคายางยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงแคบ ๆ จากปัจจัยด้านสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกชุก ส่งผลทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ปลูกยางของไทยทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาด 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.75 บาท ลดลงจาก 41.78 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.07 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.25 บาท ลดลงจาก 41.28 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.07 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.75 บาท ลดลงจาก 40.78 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.03 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.07 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.33 บาท เพิ่มขึ้นจาก 20.88 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.45 บาท หรืเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.16 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.86 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.62 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.24 บาท หรืเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.29 
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.49 บาท ลดลงจาก 37.65 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.16 บาท หรือลลงร้อยละ 0.42 
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.04 บาท ลดลงจาก 50.08 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.04 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.08 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.89 บาท ลดลงจาก 48.93 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.04 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.13
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.11 บาท ลดลงจาก 33.15 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.04 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.14

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.79 บาท ลดลงจาก 49.83 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.04 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.08 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.64 บาท ลดลงจาก 48.68 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.16 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.14 
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.86 บาท ลดลงจาก 32.81 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.95 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.90

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนพฤศจิกายน ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ และราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 133.80 เซนต์สหรัฐฯ (47.10 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 131.83 เซนต์สหรัฐฯ (47.32 บาท) ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.97 เซนต์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.49
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 162.10 เยน (47.41 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 161.45 เยน (48.06 บาท) ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.65 เยน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.40

ข่าว 12-18 ต.ค. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.87 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.42 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 61.57 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.47 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12 แต่ลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

12 - 18 ต.ค. 2558

สุกร
 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและการบริโภคจะลดลง เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 67.21 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.95 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.45 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 63.24 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 69.54 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 65.49 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,100 บาท (บวกลบ 66 บาท ) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 71.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.59
 
ไก่เนื้อ 
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ยังคงเงียบเหงา ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและการบริโภคจะลดลง เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.97 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 34.70 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 43.60 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ลดลงจากตัวละ 11.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.70
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.63 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 47.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.16

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประกอบกับสถานศึกษาปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและการบริโภคจะลดลง เพราะยังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 287 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 290 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 299 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 291 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 292 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 262 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 311 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 321 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.12

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 343 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 348 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.44 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 336 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 364 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 323 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 338 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ 
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 105.32 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 105.29 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.03 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.86 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.07 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 99.85 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 112.86 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.02 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 81.98 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.05 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.16 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 12-18 ต.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 15.07 บาท ลดลงจาก 15.65 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.71
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ในเดือนนี้คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากพยากรณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศบราซิลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของผลผลิตของประเทศอินเดียและยูเครน แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเล็กน้อยแต่ทดแทนกันได้ด้วยผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลเดือนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกที่ลดลงของประเทศสหรัฐอเมริกาและยูเครน สต็อกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มากขึ้นและสต็อกที่คงเหลือจากปีที่แล้ว

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 903.93 เซนต์ (11.83 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 887.73 เซนต์ (11.81 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.82
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 315.93 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.25 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 302.67 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.97 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.38
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 28.46 เซนต์ (22.34 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 28.47 เซนต์ (22.71 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.04

 

 

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 12-18 ต.ค. 2558
 
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.38 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 58.76 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.06
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.94 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.77 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 12-18 ต.ค. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 39.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.44
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,162.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.96 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,136.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.29 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 12 - 18 ต.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.47 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.07 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.92 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.99 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.17
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.58 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.78 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.28 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.19 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.42 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.73
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 249.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,803 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 251.20 ดอลลาร์สหรัฐ (9,053 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.56 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 250.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 380.40 เซนต์ (5,340 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 393.52 เซนต์ (5,647 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.34 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 307.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี