สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 26 ต.ค. - 1 พ.ย.58

ข่าวสัปดาห์ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 62.37 เซนต์ (กิโลกรัมละ 48.95 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 63.52 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.76 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.81 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.81 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 26 ต.ค. - 1 พ.ย. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 14.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ในเดือนนี้คาดว่าผลผลิตถั่วเหลืองของโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากพยากรณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของประเทศบราซิลจะเพิ่มขึ้นมากกว่าการลดลงของผลผลิตของประเทศอินเดียและยูเครน แม้ว่าเนื้อที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาจะลดลงเล็กน้อยแต่ทดแทนกันได้ด้วยผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น การส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลเดือนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกที่ลดลงของประเทศสหรัฐอเมริกาและยูเครน สต็อกทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นจากผลผลิตที่มากขึ้นและสต็อกที่คงเหลือจากปีที่แล้ว

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 885.87 เซนต์ (11.63 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 897.40 เซนต์ (11.77 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.28
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 302.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.79 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 310.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.08 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.58
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 27.93 เซนต์ (21.98 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 28.66 เซนต์ (22.55 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.55

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 26 ต.ค.- 1 พ.ย. 2558
 
ถั่วลิสง
 
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.38 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.93 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.05
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.14 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 26.88 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.41 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,160.50 ดอลลาร์สหรัฐ (40.95 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,165.00 ดอลลาร์สหรัฐ (40.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.39 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ข่าวสัปดาห์ 26 ต.ค.- 1 พ.ย. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.39 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.94 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.92 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.13 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 247.25 ดอลลาร์สหรัฐ (8,726 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 248.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,727 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 1.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 380.00 เซนต์ (5,341 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 377.00 เซนต์ (5,278 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.80 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 63.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี