สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 9 - 15 พฤศจิกายน 2558

9-15 พฤศจิกายน 2558

ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดกลางหาดใหญ่ สัปดาห์นี้ 38.18 บาท/กิโลกรัม

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

ราคายางเปลี่ยนแปลงในกรอบจำกัด โดยมีปัจจัยบวกจากสภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปทานยางออกสู่ตลาดน้อย ค่าเงินบาทอยู่ในระดับอ่อนค่า และนโยบาย/มาตรการสนับสนุนการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นของภาครัฐ อย่างไรก็ตามมีปัจจัยลบจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลง และนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ยังคงซบเซา รวมทั้งคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนธันวาคมนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.47 บาท ลดลงจาก 38.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.90
2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.97 บาท ลดลงจาก 38.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.91
3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.47 บาท ลดลงจาก 37.82 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.35 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.93
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.65 บาท เพิ่มขึ้นจาก 19.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.09 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.46
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.06 บาท ลดลงจาก 17.16 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.10 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.58
6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.92 บาท ลดลงจาก 35.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.18 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.51
ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคม 2558

ณ ท่าเรือกรุงเทพ
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.34 บาท เพิ่มขึ้นจาก 45.17 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.19 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.02 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.64 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.44 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66

ท่าเรือสงขลา
1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.09 บาท เพิ่มขึ้นจาก 44.92 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.38
2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 43.94 บาท เพิ่มขึ้นจาก 43.77 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.17 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.39
3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.39 บาท เพิ่มขึ้นจาก 30.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.20 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.66

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียว ทิศทางแนวโน้มลดลง เนื่องจาก ความวิตกกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว รวมทั้งสต๊อคยางที่มีอยู่ระดับสูง บ่งชี้ว่าการใช้ยางยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่งผลเชิงลบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 122.10 เซนต์สหรัฐฯ (43.46 บาท) ลดลงจาก 124.38 เซนต์สหรัฐฯ (43.91 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 2.28 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 1.83
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 131.78 เยน (37.89 บาท) ลดลงจาก 136.80 เยน (39.68 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 5.02 เยน หรือลดลงร้อยละ 3.67

ข่าวสัปดาห์ 9-15 พ.ย. 58
 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.90 เซนต์
(กิโลกรัมละ 49.06 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 62.61 เซนต์ (กิโลกรัมละ 49.30 บาท) ของสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 1.14 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.24 บาท

9 - 15 พ.ย. 2558

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรมีไม่มากนัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 65.62 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 66.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.06 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 62.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.98 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.63 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.10 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ
  

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ภาวะตลาดไก่เนื้อ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคค่อนข้างทรงตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.35 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 33.42 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 41.40 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 9.50 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.99 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 46.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.17

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสถานศึกษาต่างๆ เริ่มเปิดภาคเรียน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเริ่มมีมากขึ้น แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 281 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 280 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 296 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 301 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 280 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 265 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 301บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 339 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 340 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 334บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 360 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 320 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 322 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 105.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 105.86 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.25 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 103.30 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 99.84 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.26 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.10 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.45 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 9-15 พ.ย. 2558

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 59.38 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.93 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.52
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 9-15 พ.ย. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.34 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 29.18 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.98
ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 954.40 ดอลลาร์สหรัฐ (33.92 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,001.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.36 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.70 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.44 บาท
ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

 

ข่าวสัปดาห์ 9 - 15 พ.ย. 58
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.31 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.32 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.14 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.68 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.89
ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.66 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.12 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.28 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.13 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.85
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 250.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,899 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 247.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,721 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.38 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 178.00 บาท
ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2558 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 364.56 เซนต์ (5,160 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 378.76 เซนต์
(5,325 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.75 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 165.00 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 9 - 15 พ.ย. 2558

ไหม

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,630 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,275 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,000 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี