สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 14-20 ธ.ค. 2558

14-20 ธันวาคม 2558

ยางพารา

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

     ราคายางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันปรับตัวสูงขึ้นทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโตเกียว โดยมีปัจจัยเสี่ยงจาก สภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยฝนตกน้อยลง ทำให้ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นรวมทั้งความกังวลของนักลงทุนเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจธนาคารกลางยุโรป (ECB) และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประกอบกับราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามราคายางปรับตัวลดลงในกรอบจำกัด จากปัจจัยบวกด้านเงินบาทอ่อนค่า และเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.63 บาท ลดลงจาก 38.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.31 
     2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.13 บาท ลดลงจาก 37.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.33 
     3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.63 บาท ลดลงจาก 37.13 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.50 บาท หรือลดลงร้อยละ 1.35 
     4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.56 บาท ลดลงจาก 20.26 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.70 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.46 
     5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.66 บาท ลดลงจาก 17.55 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 0.89 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.07
     6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.66 บาท ลดลงจาก 34.32 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 1.66 บาท หรือลดลงร้อยละ 4.84
     ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4, ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมกราคม 2559

ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.83 บาท ลดลงจาก 47.83 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.10 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.68 บาท ลดลงจาก 46.68 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.15
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.60 บาท ลดลงจาก 30.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.98 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.22

ท่าเรือสงขลา 
     1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 46.58 บาท ลดลงจาก 47.58 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.11 
     2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.43 บาท ลดลงจาก 46.43 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 1.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 2.16
     3. น้ำยางข้น ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.35 บาท ลดลงจาก 30.33 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา กิโลกรัมละ 0.98 บาท หรือลดลงร้อยละ 3.24

2. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

     ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนธันวาคม ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์และตลาดโตเกียวมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก สภาพอากาศทางภาคใต้ของไทยฝนตกน้อยลง ทำให้ปริมาณผลผลิตยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น สต๊อคยางจีนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 220,316 ตัน (14 ธันวาคม 2558) จากระดับ 201,557 ตัน (7 ธันวาคม 2558) ประกอบกับนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนที่ยังคงมีความเปราะบาง ซึ่งส่งผลเชิงลบต่ออุปสงค์ยางในภาพรวม ประกอบกับเป็นชวงเดือนสุดทายของป ผูประกอบการชะลอการซื้อเพื่อปดบัญชี
 ยางแผ่นรมควันชั้น 3  
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 123.65 เซนต์สหรัฐฯ (44.27 บาท) ลดลงจาก 128.72 เซนต์สหรัฐฯ (45.94 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 5.07 เซนต์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 3.94
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 153.78 เยน (45.04 บาท) ลดลงจาก 162.72 เยน (47.05 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมากิโลกรัมละ 8.94 เยน หรือลดลงร้อยละ 5.50

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ธ.ค. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2558 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.33 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.56 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 64.65 เซนต์ (กิโลกรัมละ 51.36 บาท) ของสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 2.05 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.80 บาท

14 - 20 ธ.ค. 2558
 
สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะตลาดสุกรค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลงเอื้ออำนวยให้สุกรเจริญเติบโตได้ดี ส่งผลให้ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 64.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.48 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 63.87 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.14 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 65.17 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 61.60 ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 65 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 65.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     ภาวะตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มเย็นเอื้ออำนวยให้ผลผลิตไก่เนื้อออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคมีไม่นัก แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 38.62 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.36 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.68 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.49 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 36.04 บาท ภาคใต้กิโลกรัมละ 39.72 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.50 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้สถานการณ์ตลาดไข่ไก่ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่สอดรับกับความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย  
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 274 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 293 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 276 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 266บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 284 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.44

 
ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 334 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 337บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.89 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 338 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 318 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 326 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 380 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.32 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.80 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.65 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 100.57บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.96 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.66 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 81.29 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 14 - 20 ธ.ค. 58

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
      ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
      ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 867.93 เซนต์ (11.23 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 878.47 เซนต์ (11.64 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.20
      ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 273.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.62 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 278.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.03 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.77
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.79 เซนต์ (23.90 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 31.02 เซนต์ (24.66 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.74

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ธ.ค. 2558

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 45.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.11
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนกิโลกรัมละ 24.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.17
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 14-20 ธ.ค. 2558

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.92 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,088.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,094.67 ดอลลาร์สหรัฐ (39.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.58 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 920.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 925.00 ดอลลาร์สหรัฐ (32.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.52 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท 
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,368.80 ดอลลาร์สหรัฐ (49.00 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,376.33 ดอลลาร์สหรัฐ (49.03 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.55 และลดลงรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท

ข่าวสัปดาห์ 14 - 20 ธ.ค. 58
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.49 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.34 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.04 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.06 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.94 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.02
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.48 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.06 ส่วนราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.05 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.87
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 241.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,656 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 245.67 ดอลลาร์สหรัฐ (8,750 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.58 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 94.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 375.04 เซนต์ (5,347 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 376.12 เซนต์ (5,335 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 12.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี