สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31 มี.ค.-6 เม.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 31 มี.ค.-6 เม.ย.57

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

          ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

                ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.28 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.35 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.34 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.16

                ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.23 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 9.06 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.88

          ราคาขายส่งไซโลรับซื้อ   สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 7.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.51

                ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 294.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,482 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 289.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,324 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.87 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 158 บาท

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 499.40 เซนต์ (6,406 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 486.36 เซนต์ (6,231 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.68 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 175 บาท

ข่าวสัปดาห์ 31 มี.ค.- 6 เม.ย.57
 
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับของสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.44 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 22.72 บาท     ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.04

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ

          -

ข่าวสัปดาห์ 31 มี.ค.-6 เม.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 92.40 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 66.41 บาทลดลงจากปอนด์ละ 92.43 เซนต์หรือกิโลกรัมละ 66.47 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.03 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท

ข่าวสัปดาห์ 31 มี.ค.-6 เม.ย. 57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,599 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,598 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,062 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี