สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 28 เม.ย.-4 พ.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 28 เม.ย.-4 พ.ค. 57
 

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.85 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.85 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.42

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.85 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.85 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.15

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี และถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

            ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,247.25 ดอลลาร์สหรัฐ (39.99 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,248.71 ดอลลาร์สหรัฐ (40.00 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 902.50 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 903.29 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท
 

 

ข่าวสัปดาห์ 28 เม.ย.-4 พ.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.96 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.96 บาท     ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.27

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ
          -
 

ข่าวรายสัปดาห์ 28 เม.ย.-4 พ.ค. 57

 
ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.38 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 19.12 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.59
 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.65 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,520.93 เซนต์ (18.12 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,480.20 เซนต์ (17.67 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.61

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 500.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (16.22 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 481.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.61 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.95

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 42.42 เซนต์ (30.31 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 42.75 เซนต์ (30.56 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.77

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 28 เม.ย.- 4 พ.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 93.46 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 66.84 บาทเพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 91.70 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 65.58 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.92 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.26 บาท

ข่าวสัปดาห์ 28 เม.ย.-4 พ.ค.57

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,600 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,599 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.04

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,062 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี