สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5-11 พ.ค.57

ข่าวสัปดาห์  5 -11 พ.ค.57

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.15  บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.18 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.84 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.15 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 9.23 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.87

ราคาขายส่งไซโลรับซื้อ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.88 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.98 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.25

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 293.67 ดอลลาร์สหรัฐ (9,440 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 295.75 ดอลลาร์สหรัฐ (9,483 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 43 บาท

ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 509.70 เซนต์ (6,451 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 510.24 เซนต์ (6,441 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11 แต่เพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 10 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 พ.ค. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี และถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

            ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,242.00 ดอลลาร์สหรัฐ (39.93 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,247.25 ดอลลาร์สหรัฐ (39.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.42 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.06 บาท

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,148.67 ดอลลาร์สหรัฐ (36.93 บาท/กิโลกรัม)

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 899.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.90 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 902.50 ดอลลาร์สหรัฐ (28.94  บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท
 
ข่าวสัปดาห์ 5-11 พ.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.00 บาท   ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.69

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.91 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 19.96 บาท   ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 20.29

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 
2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ

          -

5 - 11 พ.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
ในสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตสุกรออกสู่ตลาดน้อยลง เพราะมีสุกรส่วนหนึ่งเสียหายจากโรคท้องร่วงติดต่อ (PED) และโรคทางระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินหายใจ (PRRS) ส่งผลให้ราคาสุกรมีชีวิตและราคาเนื้อสุกรยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้น แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย
 

           ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  78.95 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 78.22 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.93  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.32 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 78.55 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 80.42 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 73.88 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
  

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 80.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดยังคงมีมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัว แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.51 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.66 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.00 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 54.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ไข่ ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 316 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 309 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 305 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 333 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 306 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 355 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท สูงขึ้นจากตัวละ 17.00 บาท  ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 11.76
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 341บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 367 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 366 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 363 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 392 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 346 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 357 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา  
 
 
โคเนื้อ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ  
ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.22 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 95.38 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.88 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 92.42 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 95.82 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 97.45 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 59.89 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 59.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.46  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.12 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 55.42 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 พ.ค.57 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 93.58 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 67.10 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 93.46 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 66.84 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.12 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.26 บาท

 

5 - 11 พฤษภาคม 2557

 

  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้  58.31  บาท/กิโลกรัม

 
 

ยางพารา

 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

 

         นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยเกี่ยวกับราคายางพาราตกต่ำว่า สาเหตุหลักๆ เกิดจากการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตยางพาราโลกเพิ่มมากกว่าความต้องการใช้ยางพารา นอกจากนี้ บริษัท ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ(IRCo) ไม่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เช่น เวียดนามวางแผนที่จะขายยางพาราในสต็อก ทาง IRCo ควรที่จะมีการเจรจาให้รัฐบาลเวียดนามชะลอการระบายยางพาราในสต็อกจนกว่าราคายางพาราจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ IRCo กลับปล่อยให้ประเทศสมาชิกแก้ไขปัญหาเอง

 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  59.28 บาท  ลดลงจาก  60.78 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.50 บาท  หรือร้อยละ  2.47

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  58.78 บาท  ลดลงจาก 60.28 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.50 บาท  หรือร้อยละ  2.49

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.28 บาท  ลดลงจาก  59.78  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.50 บาท  หรือร้อยละ  2.51

4. ยางก้อนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  28.44 บาท  ลดลงจาก  30.23  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.79 บาท  หรือร้อยละ  5.92

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  24.48 บาท  ลดลงจาก  26.92 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.44 บาท  หรือร้อยละ  9.06

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  56.32 บาท เพิ่มขึ้นจาก  55.74 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.58 บาท  หรือร้อยละ  1.04

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4   ,   ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5   และ ยางแผ่นดิบคละ

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

                      ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.72  บาท  ลดลงจาก 68.96   บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 2.24  บาทหรือร้อยละ  3.25

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  65.57  บาท  ลดลงจาก  67.81 บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  2.24  บาทหรือร้อยละ  3.30

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  46.32 บาท  ลดลงจาก  46.90  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   0.58  บาท  หรือร้อยละ  1.24

 

   ท่าเรือสงขลา

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  66.47  บาท ลดลงจาก  68.71  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   2.24  บาท  หรือร้อยละ  3.26

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3   ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  65.32 บาท  ลดลงาก  67.56  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   2.24  บาท  หรือร้อยละ  3.32

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  46.15  บาท   ลดลงจาก  46.65 บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.50  บาท หรือร้อยละ  1.07

 

2.  สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

 

ราคายางพาราโลกปรับตัวลดลงต่ำสุด

          นักวิเคราะห์ตลาดสินค้าระดับโลกรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ราคายางพาราตกต่ำในขณะนี้เกิดขึ้น จากสาเหตุทั้งประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้ยางพารา โดยประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลกเตรียมที่จะระบายยางพาราในสต็อกปริมาณ 200,000 ตันที่เคยรับซื้อภายใต้โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ซึ่งรัฐบาลไทยใช้งบประมาณมากถึง 22 พันล้านบาท (680 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ทั้งนี้ รัฐบาลไทยเกรงว่ายางพาราในสต็อกจะเสียหายมากกว่านี้

          นอกจากนี้ เศรษฐกิจของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ที่สุดในโลก   ปี 2557 มีแนวโน้มจะชะลอตัวลง โดยมีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 7.4 เท่านั้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาที่มีการขยายตัวถึงร้อยละ 7.7

          ซึ่งสองปัจจัยหลักข้างต้นทำให้ราคายางพารามีการปรับตัวลดลงมาก โดยราคายางแท่ง - TSR 20    ในตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์ (SICOM) ปรับตัวต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2552 ในขณะที่ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดล่วงหน้าโตเกียว (TOCOM) ปรับตัวต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง

 

 
ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 203.85 เซนต์สหรัฐฯ (64.66 บาท) ลดลงจาก  213.60 เซนต์สหรัฐฯ (68.44  บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  9.75  เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ  4.56

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 202.15 เยน (63.32 บาท) ลดลงจาก  205.50  เยน (63.92 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 3.35 เยน หรือร้อยละ 1.63
 

ข่าวสัปดาห์ 5-11 พ.ค.57

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,600 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,302 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,060 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,062 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี