สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.57

ข่าวสัปดาห์ 26 พ.ค.-1 มิ.ย. 57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 39.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,235.80 ดอลลาร์สหรัฐ (40.01 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,239.00 ดอลลาร์สหรัฐ (39.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.29 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04 บาท

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,142.60  ดอลลาร์สหรัฐ (36.99 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,145.40 ดอลลาร์สหรัฐ (36.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.24 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.04  บาท

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 894.20 ดอลลาร์สหรัฐ (28.95 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ   896.40 ดอลลาร์สหรัฐ (28.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25  แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.89 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.12 บาท   ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.77
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาต่างประเทศ

          -

 

                                                                                                                           ข่าวสัปดาห์ 26 พ.ค.- 1 มิ.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

2. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเท

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 85.58 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 61.79 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 88.81 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 63.89 บาทในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.64  และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.10 บาท

26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557

 

  ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ตลาดหาดใหญ่ สัปดาห์นี้  63.08  บาท/กิโลกรัม

 

ยางพารา

 

1. สรุปภาวการณ์ผลิต การตลาดและราคาภายในประเทศ

 

         นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2557 มีปริมาณการขายทั้งสิ้น 73,260 คันลดลง 33.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ทั้งภาคธุรกิจและ
ภาคครัวเรือน ต่างระมัดระวังทั้งในเรื่องการลงทุน และการใช้จ่าย
 เป็นผลจากการปรับเข้าสู่สมดุลของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวส่งผลให้หนี้ในภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมแนวโน้มทรงตัว แม้ว่าสถิติดัชนีการขายตามฤดูกาล
ชี้ว่าตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมจะมียอดขาย เป็นลำดับ 2 ของไตรมาส 2 แต่สภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นอาจส่งผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อผู้บริโภคและนักลงทุน ที่อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ แต่ทั้งนี้ภาคเอกชนบางส่วนเชื่อมั่นทีมเศรษฐกิจไทยที่ คสช. แต่งตั้งซึ่งต้องติดตามว่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหรือไม่ ขณะที่แผนการระบายยางในสต๊อกรัฐบาลไทย 2.1 แสนตันยังไม่มีรายงานความคืบหน้าหลังจากเกิดรัฐประหาร และหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนในระยะนี้ส่งผลให้ผลผลิตออกสู่ตลาดไม่เต็มที่

 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 

1. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  61.70 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  60.08 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.62 บาท  หรือร้อยละ  2.70

2. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  61.20 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  59.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.62 บาท  หรือร้อยละ  2.72

3. ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  60.70 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  59.08  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.62 บาท  หรือร้อยละ  2.74

4. ยางก้อนคละ  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  27.82 บาท  ลดลงจาก  28.08   บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.26 บาท  หรือร้อยละ  0.93

5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  26.10  บาท   เพิ่มขึ้นจาก  24.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 1.60 บาท  หรือร้อยละ  6.53

6. น้ำยางสดคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  59.41 บาท เพิ่มขึ้นจาก  57.85 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.56 บาท  หรือร้อยละ  2.70

ในสัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคายางแผ่นดิบคุณภาพที่ 4   ,   ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5   และ ยางแผ่นดิบคละ

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี.  ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

                      ท่าเรือกรุงเทพ

1. ยางแผ่นรมควันชั้น  1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 69.00  บาท  ลดลงจาก 69.43  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.43  บาทหรือร้อยละ  0.62

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  68.37  บาท  เพิ่มขึ้นจาก  68.28  บาท ของ สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.09  บาทหรือร้อยละ  0.13

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  47.60 บาท  เพิ่มขึ้นจาก  46.98  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   0.62  บาท  หรือร้อยละ  1.32

   ท่าเรือสงขลา 

1. ยางแผ่นรมควันชั้น 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  68.75  บาท ลดลงจาก  69.40  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   0.65  บาท  หรือร้อยละ  0.94

2. ยางแผ่นรมควันชั้น 3   ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  68.12 บาท  ลดลงจาก  68.40  บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ   0.28  บาท  หรือร้อยละ  0.41

3. น้ำยางข้น  ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ  47.35  บาท   เพิ่มขึ้นจาก  46.95  บาท  ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  0.40  บาท หรือร้อยละ  0.85

 

2.  สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคายางมีแนวโน้มปรับตัวลดลงในทิศทางเดียวกับราคาตลาดล่วงหน้าโตเกียว เพราะได้รับแรงกดดันจากจีนผู้ใช้ยางรายใหญ่ยังคงเผชิญกับช่วงเศรษฐกิจขาลง และเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความเสี่ยงในระยะสั้นจากการปรับขึ้นภาษีการขาย ส่งผลให้ยอดค้าปลีกปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 3 ปี จากปัจจัยดังกล่าวก่อให้เกิดกระแสความกังวลต่ออุปทานยางส่วนเกินที่จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางไม่ปรับลดลงมากในระยะนี้ เพราะยังมีปัจจัยหนุนจากเงินบาทอ่อนค่า และราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูง

 

ราคาต่างประเทศซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนมิถุนายน 2557

ยางแผ่นรมควันชั้น 3  

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 208.58 เซนต์สหรัฐฯ (67.64 บาท) ลดลงจาก  210.36 เซนต์สหรัฐฯ (67.91 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ  1.78  เซนต์สหรัฐฯ หรือร้อยละ  0.85

ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรัมละ 190.76 เยน (60.47 บาท) ลดลงจาก  195.66 เยน (61.84 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 4.90 เยน หรือร้อยละ 2.50
 

ข่าวสัปดาห์ 26 พ.ค.-1 มิ.ย.57

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,604 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,602 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.11

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท  เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,302 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.08

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,064 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี