สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 28 ก.ค.-3 ส.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ค.- 3 ส.ค.57

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,621 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,068 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 1,066 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17

ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ค.-3 ส.ค.57

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)
     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.08 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.21 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 68.22 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.28 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 6.07 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 3.07 บาท
ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ค.- 3 ส.ค.57

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
      ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.84 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.76 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.43

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 28 ก.ค.-3 ส.ค.57

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 29.41 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,201.20 ดอลลาร์สหรัฐ (37.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,198.00 ดอลลาร์สหรัฐ (37.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.27 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท
     ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 978.60 ดอลลาร์สหรัฐ (30.95 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 976.20 ดอลลาร์สหรัฐ (30.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี