สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 4-10 ส.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 4-10 ส.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 29.41 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 37.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.70

ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.00

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

               ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันชนิดเกรดบี  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,222.20 ดอลลาร์สหรัฐ (39.04 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,201.20 ดอลลาร์สหรัฐ (37.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.75 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.05

            ถั่วเขียวผิวดำ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,065.00 ดอลลาร์สหรัฐ (34.01 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 978.60 ดอลลาร์สหรัฐ (30.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 8.83 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 3.06 บาท
 
ข่าวสัปดาห์ 4-10 ส.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 19.84 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 18.91 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.69

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                                       ข่าวรายสัปดาห์ 4-10 ส.ค. 57

 

 
ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

         
           ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.65 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

ข่าวเกษตรออนไลน์ (www.agweb.com) รายงานการซื้อขายเมล็ดถั่วเหลือง ณ ตลาดชิคาโกว่าราคาลดลงเกือบถึงระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี สาเหตุจากสภาพอากาศเย็นในบริเวณพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา ทำให้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลือง ปี 2557/58 ของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นเป็น 105.19 ล้านตัน สูงกว่าที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ประมาณการไว้ 1.77 ล้านตัน โดยราคาซื้อขายถั่วเหลืองส่งมอบพฤศจิกายน 2557 อยู่ระหว่าง 38.73 - 39.06 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม 

ที่มา : ข่าวเกษตรออนไลน์ (www.agweb.com), 5 สิงหาคม 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,230.67 เซนต์ (14.61 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,227.73 เซนต์ (14.44 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.24

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 386.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.48 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 395.27 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.65 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.31

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 35.76 เซนต์ (25.47 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 36.27 เซนต์ (25.59 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.41       

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
4 - 10 ส.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
สัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมาก ใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวจากการมีฝนตกในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลสารทจีน
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  79.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 79.79 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.24  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 77.24 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 77.97 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 81.50 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 76.16 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,600 บาท (บวกลบ 80 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 81.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก ขณะที่ความต้องการบริโภคยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อยในช่วงเทศกาลสารทจีน
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.76 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.19 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.35 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 41.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.79 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 44.05 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
            ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 42.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 41.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ  2.44 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 58.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ค่อนข้างคึกคัก ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อสุขภาพแม่ไก่ไข่ ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะสูงขึ้นเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลสารทจีน
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 320 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 311 บาทของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.89  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 314 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 339 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 313 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 335 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท  ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
            ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 361 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 351 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.85
 
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 377 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 378   บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.26 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 354 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 415 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 350 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 376 บาท
 
 ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
            ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 420 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
 

โคเนื้อ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 96.25 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 95.80 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.47 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 98.18 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 99.30 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 89.25 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 
กระบือ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 61.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 62.07 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.18 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 76.17 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 58.41 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
                                                                                                                                   ข่าวสัปดาห์ 4-10 ส.ค.57
 

 

ฝ้าย 

 

 
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
 

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.48 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.22 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.08 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.21 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 9.04 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 4-10 ส.ค.57

 
 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,621 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,303 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,068 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี