สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1-7 ก.ย.57

อ้อยและน้ำตาล

สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ

 

     ไม่มีรายงาน

สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ


ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

3-ก.ย.-57

27-ส.ค.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค.-57

15.87

15.56

15.62

15.58

+0.04

มี.ค.-58

17.76

17.52

17.59

17.50

+0.09

พ.ค.-58

18.22

18.00

18.07

17.90

+0.17

ก.ค.-58

18.40

18.26

18.33

18.11

+0.22

ต.ค.-58

18.79

18.67

18.73

18.49

+0.24

มี.ค.-59

19.33

19.23

19.29

19.03

+0.26

พ.ค.-59

19.28

19.17

19.23

19.02

+0.21

ก.ค.-59

19.23

19.07

19.13

19.00

+0.13

ต.ค.-59

19.35

19.21

19.26

19.17

+0.09

มี.ค.-60

19.70

19.62

19.62

19.53

+0.09

พ.ค.-60

19.66

19.66

19.60

19.52

+0.08

ก.ค.-60

-

-

19.57

19.47

+0.10

 

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

3-ก.ย.-57

27-ส.ค.-57

เพิ่ม(+),ลด(-)

ต.ค.-57

428.60

425.00

425.60

426.30

-0.70

ธ.ค.-57

445.00

441.20

442.60

440.60

+2.00

มี.ค.-58

462.60

458.30

459.60

459.80

-0.20

พ.ค.-58

473.40

469.20

470.40

470.30

+0.10

ส.ค.-58

482.60

479.60

480.20

479.30

+0.90

ต.ค.-58

492.50

489.60

490.20

488.30

+1.90

ธ.ค.-58

500.20

500.20

500.20

498.30

+1.90

มี.ค.-59

511.20

511.20

511.20

508.30

+2.90

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ก.ย.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.20 บาท

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.60 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.85

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ  สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,227.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ  1,230.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.26 แต่ทรงตัวในรูปเงินบาท

            ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,119.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.57 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,071.80 ดอลลาร์สหรัฐ (33.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.46 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.60 บาท
ข่าวสัปดาห์ 1-7 ก.ย.57
 
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 40.30 บาท

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.77 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.58 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 19.24

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

             ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                                        ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 ก.ย. 57

 
ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

         

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

           ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.65 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.45 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

รายงานจากบริษัทวิจัยสินค้าเกษตรของสหรัฐอเมริกา ประมาณการผลผลิตถั่วเหลืองปี 2557/58 ของสหรัฐอเมริกา ณ เดือนสิงหาคม 2557 ว่ามีปริมาณ 103.42 ล้านตัน ลดลงจากประมาณการครั้งแรกที่ 103.85 ล้านตัน แต่เมื่อเทียบกับผลผลิตถั่วเหลืองในปี 2556/57 แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.54 นอกจากนั้น ประมาณการว่าปริมาณความต้องการใช้ถั่วเหลืองในประเทศไม่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองในปี 2557/58 ณ ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มลดลง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาประมาณการราคาถั่วเหลืองที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มเท่ากับ 10.35 เหรียญสหรัฐต่อบุชเชล หรือประมาณ 12.17 บาทต่อกิโลกรัม ต่ำกว่าปี 2556/57 ที่ราคา 13.00 เหรียญสหรัฐต่อบุชเชล หรือ 15.28 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ราคาถั่วเหลืองที่เกษตรกรขายได้ในปี 2557/58 ยังคงสูงกว่าราคาเฉลี่ยในรอบ 7 ปี ที่ผ่านมาถึงกว่าร้อยละ 40

ที่มา : เวปไซต์บริษัทวิจัยสินค้าเกษตร : www.themayreport.com, กันยายน 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,080.67 เซนต์ (12.77 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,095.53 เซนต์ (12.91 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.36

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 442.90 ดอลลาร์สหรัฐฯ (14.24 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 403.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (12.95 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 9.69

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.90 เซนต์ (22.61 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.81 เซนต์ (23.19 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.77

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

                                                                                                                                     ข่าวสัปดาห์ 1-7 ก.ย.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 66.88 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.41 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 67.76 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.91 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 1.30 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.50 บาท
ข่าวสัปดาห์ 1-7 ก.ย.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,629 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,628 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,306 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,628 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,080 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี