สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 29 ก.ย.-5 ต.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 29 ก.ย. - 5 ต.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.80 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.11

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 35.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.00 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,213.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,217.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.95 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท

            ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,119.40  ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนตันละ 1,123.20 ดอลลาร์สหรัฐ (35.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.03 บาท
ข่าวสัปดาห์ 29 ก.ย-5 ต.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 18.97 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 20.14 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.81

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

           ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

               ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                               ข่าวรายสัปดาห์ 29 ก.ย.-5 ต.ค. 57

 
ถั่วเหลือง
 
 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 

           ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.75 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.75 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานว่าจากปริมาณผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตอันดับที่ 1 ของโลกในปีการผลิต 2557/58 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2556/57 หรือเพิ่มขึ้นเป็น 106.49 ล้านตัน ประกอบกับปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองของผู้ผลิตอันดับที่ 2 และ 3 ของโลก ได้แก่ บราซิล และอาร์เจนตินา เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาเมล็ดถั่วเหลืองโลก ปีการผลิต 2557/58 ลดต่ำลงมากที่สุดในรอบ 6 ปี หรือลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2556/57 โดยราคาเมล็ดถั่วเหลือง ณ ตลาดชิคาโก ส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2557 ลดลงเหลือ 33.59 เซ็นต์ต่อกิโลกรัม หรือ 10.41 บาทต่อกิโลกรัม

ที่มา : http://www.bloomberg.com, 30 กันยายน 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 917.73 เซนต์ (10.97 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 937.00 เซนต์ (11.14 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.06

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 306.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.95 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 317.63 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.28 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.66

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.57 เซนต์ (23.35 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 32.28 เซนต์ (23.03 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.90

 

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

                                                                                                                             ข่าวสัปดาห์ 29 ก.ย.-5 ต.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 61.25 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 44.26 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 63.35 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 45.21 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.31 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.95 บาท

ข่าวสัปดาห์ 29 ก.ย. - 5 ต.ค.57
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,306 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,085 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,083 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.18
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี