สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 6-12 ต.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 6 - 12 ต.ค.57

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.59 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.70 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.64

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.48 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.57 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.62

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.45 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.54

ราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.92 ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.06 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.74

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 263.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,506 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 266.50 ดอลลาร์สหรัฐ (8,563 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.24 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 57.00 บาท

                  ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 336.76 เซนต์ (4,334 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 322.60 เซนต์ (4,129 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.39 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 205 บาท

ข่าวสัปดาห์ 6-12 ต.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 38.80 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.09

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 35.40 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.69

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,206.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,213.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.98 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.59 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

           ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,112.80  ดอลลาร์สหรัฐ (35.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนตันละ 1,119.40 ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.59 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
 
ข่าวสัปดาห์ 6-12 ต.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 49.99 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 45.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.09

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.96 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 18.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.22

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

             ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
6 - 12 ต.ค. 2557
 
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้สูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากเทศกาลออกพรรษา ขณะที่ปริมาณสุกรออกสู่ตลาดอยู่ในระดับเดิม แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัว
  

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  74.03 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.63 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.54  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 71.75 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 76.12 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 73.79 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.22 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 70 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
   

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 68.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 70.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.84
 
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากความต้องการบริโภคยังคงลดลงจากภาวะฝนตกชุกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่  สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.57 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 43.04 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.09  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.95 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.44 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 19.50 บาท ลดลงจากตัวละ 21.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ 9.30
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 43.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.65 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 59.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.39
 
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมบางพื้นที่ ทำให้ผู้บริโภคจับจ่ายใช้สอยลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 290 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 291 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 297 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 324 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 271 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 324 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 15.00 บาท ลดลงจากตัวละ 17.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 11.76
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 281 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.56
 
 
 
                                                          ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 371 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  372 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.27 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 404 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 343 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 386 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท  ลดลงจากร้อยฟองละ 410 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.44
 
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 113.27 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 112.28 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.88  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 119.46 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 112.32 ภาคกลางกิโลกรัมละ 109.04 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 74.95 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 73.18 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.63 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 71.42 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

                                                                                                                                    ข่าวสัปดาห์ 6-12 ต.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.18 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 46.26 บาท เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 61.75 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 44.26 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 3.94 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 6-12 ต.ค.57

 
 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,309 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,306 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.23

                   ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,085 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี