สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57

ข่าวสัปดาห์ 13 - 19 ต.ค.57
 

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

1.      สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ 

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้  มีดังนี้

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.76 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.59 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.58

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.55 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.48 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.28

ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.32 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.68

ราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.80 ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.92 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.52

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 260.40 ดอลลาร์สหรัฐ (8,387 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 263.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,506 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.06 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 119.00 บาท

              ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2557 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุซเชลละ 347.32 เซนต์ (4,456 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 336.76 เซนต์ (4,334 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.14 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 122 บาท

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57

 

ถั่วเขียว

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

                ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,210.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.99 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,206.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.97 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.36 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,116.60 ดอลลาร์สหรัฐ (35.97 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,112.80  ดอลลาร์สหรัฐ (35.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01  บาท

ข่าวสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57
 

ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

   ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 45.00 บาทลดลงจากกิโลกรัมละ 49.99 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 9.98

ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 19.96 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

            ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                                                                                                                    ข่าวรายสัปดาห์ 13-19 ต.ค. 57

 

 
ถั่วเหลือง

 

1.  สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

            ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.75 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

 

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

เศรษฐกรอาวุโสบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร วิเคราะห์สถานการณ์การค้าเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองว่าแนวโน้มการเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์ของจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้กากพืชน้ำมันชนิดต่างๆ รวมทั้งกากถั่วเหลือง เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มสูงขึ้น โดยแนวโน้มการสั่งซื้อเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองของจีนจากผู้ผลิตและส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประมาณการว่าถ้าจีนยังคงเพิ่มการผลิตเนื้อสัตว์ในอัตรานี้ต่อไป ในปี 2567 ความต้องการใช้    ถั่วเหลืองจะสูงถึง 180 ล้านตันต่อปี และปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองโลกจะไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการใช้

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (LMC International Limited), ตุลาคม 2557

 

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 954.07 เซนต์ (11.42 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 939.27 เซนต์ (11.29 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.58

           ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 345.57 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.26 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 325.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.66 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.10

          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.73 เซนต์ (23.51 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.05 เซนต์ (23.83 บาท/กก.)  ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.97

 

                                               

หมายเหตุ  :  ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
13 - 19 ต.ค. 2557
 

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ  72.04 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 74.03 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.69  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 68.90 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 75.90 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 71.17 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 75.02 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 68 บาท) ลดลงจากตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 70 บาท) ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.35
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 66.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.92
 
 

ไก่เนื้อ

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
สถานการณ์ไก่เนื้อสัปดาห์นี้ ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  เนื่องจากปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ทรงตัว สัปดาห์หน้าคาดว่าราคาจะทรงตัว
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 42.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 42.57 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.39 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 43.95 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 45.40 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 17.50 บาท ลดลงจากตัวละ 19.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา  ร้อยละ  10.26
 

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 57.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 

ไข่ไก่

 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ   

ภาวะตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ยังคงลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังคงมีมากใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่ค่อนข้างทรงตัว  แนวโน้มคาดว่าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 289 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 290 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.34 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 293 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 324 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 270 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 324 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 13.00 บาท ลดลงจากตัวละ 15.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 13.33
 
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
 ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 271 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 
ไข่เป็ด
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 367 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ  371 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.08 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 343 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 403 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 333 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 380 บาท

 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
 

โคเนื้อ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
 ราคาโค (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 113.78 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 113.27 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.45  โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 119.46 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 113.05 ภาคกลางกิโลกรัมละ 109.66 บาท และภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 
 

กระบือ

 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 75.73 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 74.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.04 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.28 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 72.34 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา
 

                                                                                                                                  ข่าวสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57

 

 

ฝ้าย 

 

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้

          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2557 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 64.08  เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 46.03 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.18 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 46.26 บาท ในสัปดาห์ก่อน ร้อยละ 0.16 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.23 บาท

                                  ข่าวสัปดาห์ 13-19 ต.ค.57
 
 

 

ไหม

 

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,633 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,314 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,309 บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.38

ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,085 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี