สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 30 พ.ค.-5 มิ.ย.59

ข่าวรายสัปดาห์ 30 พ.ค.-5 มิ.ย.59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก. ละ 13.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
    ผลผลิตถั่วเหลืองของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 8.3 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5) โดยคาดว่าผลผลิตของอเมริกาใต้ อินเดียและจีนจะเพิ่มขึ้นมากกว่าผลผลิตที่ลดลงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา การนำเข้าถั่วเหลืองคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป โดยคาดว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะเป็นการส่งออกของบราซิลมากกว่าจะมาจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งตลาดโลกของสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้น
     อุปสงค์ของโลกต่ออาหารสัตว์ที่มีโปรตีนจะทำให้การสกัดน้ำมันเพิ่มขึ้นและทำให้สต็อกลดลง การค้ากากถั่วเหลืองคาดว่าจะขยายตัวเนื่องจากความต้องการที่สูงมากในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การค้าน้ำมันถั่วเหลืองคาดว่าจะชะลอตัวโดยเฉพาะในอินเดียเนื่องจากอุปสงค์ลดลงจากการคาดการณ์ว่าผลผลิตพืชน้ำมันและการ
สกัดน้ำมันในประเทศอินเดียจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งจากการที่อุปทานน้ำมันปาล์มของโลกเพิ่มขึ้น
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,089.00 เซนต์ (14.36 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 1,072.88 เซนต์ ( 14.12 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.50
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 397.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 14.28 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 399.20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 14.30 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.34
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.01 เซนต์ ( 25.33 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.18 เซนต์ ( 24.62 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.66

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.54 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.02 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.76 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.51
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.83 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.62 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.44 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.44 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.33 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.32
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 258.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,156 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 255.00 ดอลลาร์สหรัฐ (9,032 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.33 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 124.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนกรกฎาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 411.50 เซนต์ (5,809 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 400.44 เซนต์ (5,651 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.76 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 158.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี