สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 1 - 7 ส.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ส.ค.2559

 

ฝ้าย

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

      ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 74.34 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.37 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 73.02 เซนต์ (กิโลกรัมละ 56.60 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.81 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 077 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 1-7 ส.ค..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 17.25 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

 

ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 990.53 เซนต์ ( 12.74 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 995.80 เซนต์ ( 12.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.53
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 330.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.58 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 341.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 12.01 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.14
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 30.04 เซนต์ ( 23.17 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 29.52 เซนต์ ( 22.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.76

 


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ส.ค. 2559
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.46 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 30.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 14.87

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 1-7 ส.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.53 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.94 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 15.00
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.80 บาท
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.71 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 30.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 37.63
      ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
      ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.39 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 36.00 บาท ของสัปดาห์ก่อน
ร้อยละ 40.58
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,126.50 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม)
      ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 940.80 ดอลลาร์สหรัฐ (32.54 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น
จากตันละ 890.60 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.64 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.38 บาท
      ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,062.20 ดอลลาร์สหรัฐ (36.74 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,058.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.75 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.34 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี