สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 8-14 ส.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ส.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.46 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 27.53 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.80 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 15.88 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 18.81 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 15.58
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 21.39 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.11
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,125.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,126.50 ดอลลาร์สหรัฐ (38.96 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.10 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 951.20 ดอลลาร์สหรัฐ (32.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น จากตันละ 940.80 ดอลลาร์สหรัฐ (32.54 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.11 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.39 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,061.60 ดอลลาร์สหรัฐ (36.75 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,062.20 ดอลลาร์สหรัฐ (36.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.06 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ส.ค. 2559
 
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.62 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 34.46 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.46

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวรายสัปดาห์ 8-14 ส.ค.59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.75 บาท ลดลงจาก กก.ละ 17.25 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.90 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     เนื่องจากผลผลิตถั่วเหลืองในอเมริกาใต้มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งราคาในตลาดโลกลดลงมากตั้งแต่ช่วงมิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้ความต้องการในการส่งออกของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสิ่งที่เป็นตัวขับเคลื่อนด้านอุปสงค์ขั้นพื้นฐานคือการนำเข้าของประเทศจีน ปัจจุบันผู้ส่งออกยังขายถั่วเหลืองเก่าที่เป็นผลผลิตของฤดูที่แล้ว แต่จีนได้เริ่มซื้อผลผลิตของฤดูกาลใหม่ จึงคาดว่าการนำเข้าของจีนจะพุ่งขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในปี 2559/60
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 1,016.60 เซนต์ (13.10 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 990.53 เซนต์ ( 12.74 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.63 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 336.02 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.78 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 330.97 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 11.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.53 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.444 เซนต์ ( 24.29 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 30.04 เซนต์ ( 23.17 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.66

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 8-14 ส.ค. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 73.64 เซนต์
(กิโลกรัมละ 56.91 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 74.34 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.37 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.94 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.46 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี