สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 29 ส.ค. - 4 ก.ย.59

ข่าวรายสัปดาห์ 29 ส.ค- 4 ก.ย..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.75 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ  
     การนำเข้าถั่วเหลืองของจีนลดลงร้อยละ 13 จากปีที่แล้วในช่วง 2 เดือนก่อนที่จะถึงเดือนกรกฎาคม เหลือเพียง 15.3 ล้านตันเนื่องจากความต้องการนำไปผลิตอาหารสัตว์ลดลงเพราะน้ำท่วม ซึ่งอาจจะลดลงเหลือต่ำกว่า 6 ล้านตันต่อเดือนในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมเนื่องจากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันได้ปรับลดคำสั่งซื้อลงเพราะมีสต็อกน้ำมันจำนวนมาก ทั้งนี้คาดว่าการนำเข้าถั่วเหลืองของจีนน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 นี้ เนื่องจากอุปสงค์ตามฤดูกาลเพิ่มขึ้น
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก) 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 969.53 เซนต์ (12.39 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 1,033.33 เซนต์ (13.22 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.17 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 315.16 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.97 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 332.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.58 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 5.27 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.67 เซนต์ (25.05 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.78 เซนต์ (25.92 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.29

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 29 ส.ค.- 4 ก.ย. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.56 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.66 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.31 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.70 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.88 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.06
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.13 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.35 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.64 ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.74 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.06 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.97
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 243.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,353 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 246.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,457 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 104.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 311.36 เซนต์ (4,264 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 329.32 เซนต์ (4,513 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.45 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 249.00 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี