สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 19-25 ก.ย.59

ข่าวสัปดาห์ 19-25 ก.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.99 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 30.04 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 924.60 ดอลลาร์สหรัฐ (31.93 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น
จากตันละ 923.00 ดอลลาร์สหรัฐ (31.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
      ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,122.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 1,120.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.78 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.18 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท

ข่าวสัปดาห์ 19-25 ก.ย.2559
 
ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.11 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 32.16 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.37

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
      ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 19-25 ก.ย. 2559

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
      ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนตุลาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 70.10 เซนต์ (กิโลกรัมละ 54.04 บาท) เพิ่มขึ้นจากปอนด์ละ 67.90 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.44 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.24 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.60 บาท

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 19 - 25 ก.ย. 2559

ไหม

      ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,628 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,685 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.35
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,358 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,404 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.28
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 946 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 942 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.42

ข่าวรายสัปดาห์ 19 -25 ก.ย..59

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงาน

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมมละ 16.63 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.78
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ  
      ราคาถั่วเหลืองปรับตัวลดลง รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการพยากรณ์ผลผลิตถั่วเหลืองของปี 2559 ว่าผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น โดยราคาถั่วเหลืองสำหรับเดือนพฤศจิกายนลดลงอยู่ที่ 9.75 ½ เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 979.13 เซนต์ (12.59 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 974.89  เซนต์ (12.56 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.43
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 311.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.89 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 314.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (11.04 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.13
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 33.35 เซนต์ (25.72 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 31.79 เซนต์ (24.56 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 4.90

 

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

สับปะรด

ผลผลิต เพิ่มขึ้น

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกันยายน 2559 ประมาณ 0.084 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.86 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.738 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.041 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 104.87 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.082 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 2.44

การส่งออก เพิ่มขึ้น
     ปี 2559 (มกราคม - กรกฎาคม) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.186 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.144 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.67

ราคา สับปะรดโรงงาน ลดลง
สับปะรดบริโภค เพิ่มขึ้น

     ช่วงนี้โรงงานแปรรูปสับปะรดส่วนใหญ่ยังคงปิดทำการผลิตเพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิต ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดที่เปิดทำการผลิตปรับราคารับซื้อสับปะรดจากเกษตรกรลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 10.57 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 10.96 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.56
และลดลงจากกิโลกรัมละ 11.34 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.79

      - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 13.58 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.57 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.07
และเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 12.62 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 7.61
19 - 25 ก.ย. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคชะลอตัวลง แนวโน้มคาดว่าราคาและความต้องการบริโภคจะลดลงเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.37 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 68.62 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.36 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.60 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 62.52 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.45 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 70.54 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 68 บาท ) ลดลงจากตัวละ 2,300 บาท (บวกลบ 70 บาท ) ของสัปดาห์ที่ ผ่านมา ร้อยละ 4.35
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 67.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 69.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.38
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
    สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ การจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาและความต้องการบริโภคจะลดลงเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 37.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.56 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.71 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 37.75 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.54 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 16.50 บาท ลดลงจากตัวละ 17.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.71
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 37.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 38.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.63 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 55.00 ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สถานการณ์ตลาดไข่ไก่สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมาก ขณะที่ความต้องการบริโภคชะลอตัวจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลงเล็กน้อย เพราะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
    ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 307 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 311 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 1.29 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 339 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 294 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 304 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 308 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 29.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 351 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 361 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.77

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 359 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 360 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 375 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 357 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 357 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

โคเนื้อ
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 103.32 บาท สูงขึ้นกิโลกรัมละ 102.01 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.28 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.98 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 101.69 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 97.24 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 79.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 80.08 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.59 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.73 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 77.27 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 19 - 25 ก.ย. 59

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ

 

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.86 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.04 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.56 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.06 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.25 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.62 ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.14 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.31 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.33
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 239.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,275 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 239.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,278 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.17 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 3.00 บาท

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

     กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2559/60 ว่ามี 1,016.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 958.09 ล้านตันในปี 2558/59 ร้อยละ 6.09 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ และอินโดนีเซีย มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 135.68 ล้านตัน ลดลงจาก 138.97 ล้านตัน ในปี 2558/59 ร้อยละ 2.37 โดยบราซิล ปารากวัย และเม็กซิโก ส่งออกลดลง ประกอบกับ ผู้นำเข้า เช่น สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ เวียดนาม อิหร่าน ไต้หวัน ซาอุดิอาระเบีย จีน แอฟริกาใต้ และสหรัฐอเมริกา มีการนำเข้าลดลง (ตารางแนบท้าย)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 338.24 เซนต์ (4,656 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 334.40 เซนต์ (4,612 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.15 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 44.00 บาท

ผบัญชีสมดุลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โลก

(คาดคะเนเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559)

 

หน่วย : ล้านตัน

รายการ

ปี 2559/60

ปี 2558/59

ผลต่างร้อยละ

สต็อกต้นปี

209.25

208.31

0.45

ผลผลิต

1,026.61

959.03

7.05

นำเข้า

135.68

138.97

-2.37

ส่งออก

135.68

138.97

-2.37

ใช้ในประเทศ

1,016.40

958.09

6.09

สต็อกปลายปี

219.46

209.25

4.88

ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐ ฯ


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี