สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 3-9 ต.ค.59

ข่าวสัปดาห์ 2 - 9 ต.ค. 59
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

 

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.12 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.57 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.85 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.45 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.71 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 5.52
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ8.03 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน ส่วนราคาขายส่งที่ไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.98 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 240.20 ดอลลาร์สหรัฐ (8,277 บาท/ตัน) ลดลงจากตันละ 241.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,283 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 6.00 บาท
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโกเดือนธันวาคม 2559 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 343.76 เซนต์ (4,721 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 331.08 เซนต์ (4,537 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.83 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 184.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ต.ค. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.78 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.12
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.20 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 31.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.58
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 38.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
      ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
      ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 903.60 ดอลลาร์สหรัฐ (31.14 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 929.20 ดอลลาร์สหรัฐ (31.94 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.76 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.80 บาท
      ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
      ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,125.40 ดอลลาร์สหรัฐ (38.78 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,128.20 ดอลลาร์สหรัฐ (38.77 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 แต่เพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ต.ค. 2559

ถั่วลิสง

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.32 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 28.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 12.60

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

3 - 9 ต.ค. 2559

สุกร

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ  
     สถานการณ์ตลาดสุกรสัปดาห์นี้ไม่ค่อยคึกคัก ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ ประกอบกับมีฝนตกชุกและเกิดภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าราคาจะลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 66.29 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 67.39 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.63 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 66.04 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 61.75 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 67.46 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 68.31 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,200 บาท (บวกลบ 64 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 63.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 65.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.05
 
ไก่เนื้อ
 

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่เทศกาลถือศีลกิจเจ ประกอบกับมีฝนตกชุกและเกิดภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ทำให้ภาวะตลาดไก่เนื้อค่อนข้างเงียบเหงา การจับจ่ายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคยังคงลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะลดลง
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 35.89 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 37.23 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 3.60 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 38.00 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 35.19 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 39.26 บาท และภาคเหนือไม่มีรายงาน ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 14.50 บาท ลดลงจากตัวละ 15.50 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.45
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 34.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 35.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.86 และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 47.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 52.00 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.62

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     ในสัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจ แต่จากปริมาณผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 308 บาท สูงขึ้นจากร้อยฟองละ 307 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.33 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 323 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 304 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 311 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 297 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 29.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 331บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 341 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.93

ไข่เป็ด

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 354 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 359 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.39 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 349 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 371 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 336 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 359 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 400 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

 
โคเนื้อ
 

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 104.05 บาท สูงขึ้นกิโลกรัมละ 102.95 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 1.07 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัม 109.72 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 104.05 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 96.59 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 107.18 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 78.02 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 82.21 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.10 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 91.59 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 75.40 บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 3-9 ต.ค. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.52 เซนต์ (กิโลกรัมละ 52.70 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 69.22 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.26 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.01 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.56 บาท

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,703 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,663 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.41
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,346 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,350 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.30
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 988 บาท ทรงตัวสัปดาห์ที่ผ่านมา


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี