สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 31 ต.ค.- 6 พ.ย.59

ข่าวรายสัปดาห์ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2559

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 14.00 บาท สูงขึ้นจาก กก.ละ 13.56 บาท ในสัปดาห์ ที่ผ่านมาร้อยละ 3.24

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 
     ราคาถั่วเหลืองมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองในปีนี้จะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยคาดไว้เดิม โดยมีภาคเอกชนคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.386 พันล้านบุชเชล และมีผลผลิตต่อเฮกแตร์ 52.8 บุชเชล ในขณะที่รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิต 4.269 พันล้านบุชเชล และมีผลผลิตต่อเฮกแตร์ 51.4 บุชเชล
ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 987.67 เซนต์ (12.77 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 997.73 เซนต์ (12.90 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.01
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 310.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.93 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 311.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.96 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.24
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.95 เซนต์ ( 27.10 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 35.84 เซนต์ (27.80 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.48


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

 

ข่าวสัปดาห์ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2559

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2559 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 68.91 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.47 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 69.15 เซนต์ (กิโลกรัมละ 53.52 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.35 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ 31 ต.ค.- 6 พ.ย. 2559

ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.50 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 44.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14
    ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.44 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 21.75 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 12.37

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนข่าวสัปดาห์ 31 ต.ค.-6 พ.ย. 2559

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 26.49 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 24.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 10.38
      ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 30.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อนถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.80 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 38.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.16
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 889.80 ดอลลาร์สหรัฐ (30.94 บาท/กิโลกรัม) เพิ่มขึ้นจากตันละ 888.75 ดอลลาร์สหรัฐ (30.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และเพิ่มขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
     ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,080.60 ดอลลาร์สหรัฐ (37.57 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 1,114.00 ดอลลาร์สหรัฐ (38.76 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.00 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 1.19 บาท

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 31 ต.ค. - 6 พ.ย. 2559

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,554 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,667 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.78
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,292 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,358 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.86
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 971 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,025 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 5.27

 


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
อ่านทั้งหมด