สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 28ส.ค.-3ก.ย.60

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 28 สิงหาคม- 3 กันยายน 2560

ไหม

          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,570 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,567 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.19
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,329 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,296 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 2.55
          ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,100 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,092 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.73

ข่าวสัปดาห์ 28 ส.ค.- 3 ก.ย. 60
 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.06 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.20 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.26 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.96 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.07 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.17 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.52 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 8.53 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.12 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.40 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.98 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.02 
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 269.00 ดอลลาร์สหรัฐ (8,874 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 268.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,868 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.15 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 6.00 บาท 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกัน
ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 335.92 เซนต์ (4,418 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 346.20 เซนต์ (4,557 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.97 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 139.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 28 ส.ค.-3 ก.ย. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกันยายน 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 70.96 เซนต์
(กิโลกรัมละ 52.26 บาท) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 69.03 เซนต์ (กิโลกรัมละ 50.88 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.80 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.38 บาท

ข่าวรายสัปดาห์ 28 ส.ค.- 3 ก.ย. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ เฉลี่ยกิโลกรัมละ 13.20 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.00 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.54
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
          ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
          ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

          ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 929.60 ( 11.40 บาท/กก.) ลดลงจาก บุชเชลละ 933.67 เซนต์ ( 11.47 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.44
          ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 294.17 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.82 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 294.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ (9.86 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.21
          ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 34.40 เซนต์ ( 25.31 บาท/กก.) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 34.19 เซนต์ (25.20 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.61

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน
ข่าวสัปดาห์ 28 ส.ค.- 3 ก.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 33.38 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.90 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 23.79 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 7.94

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 28 ส.ค.-3 ก.ย.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 28.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 724.60 ดอลลาร์สหรัฐ (23.90 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 724.40 ดอลลาร์สหรัฐ (23.92 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.03 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 871.00 ดอลลาร์สหรัฐ (28.73 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 870.40 ดอลลาร์สหรัฐ (28.74 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.07 แต่ลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี