สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 18-24 ธ.ค.60

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ธ.ค.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้
          ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

          ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนธันวาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 76.14 เซนต์
(กิโลกรัมละ 55.10 บาท) สูงขึ้นจากปอนด์ละ 73.48 เซนต์ (กิโลกรัมละ 55.10 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.62 และสูงขึ้นในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 2.04 บาท

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ธ.ค. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 44.00 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 42.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.76 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.36 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 14.26 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.70

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 18-24 ธ.ค.60

ถั่วเขียว

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ


          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.30 บาท ลดลงจากราคากิโลกรัมละ 17.50 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.14
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 21.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 14.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 675.20 ดอลลาร์สหรัฐ (21.89 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 676.50 ดอลลาร์สหรัฐ (21.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19 แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.02 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 582.40 ดอลลาร์สหรัฐ (18.88 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 583.50 ดอลลาร์สหรัฐ (18.87 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.19 แต่สูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 456.80 ดอลลาร์สหรัฐ (14.81 บาท/กิโลกรัม) ลดลงจากตันละ 459.50 ดอลลาร์สหรัฐ (14.86 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.59 และลดลงในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.05 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวสัปดาห์ 18 - 24 ธ.ค. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

               ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

               ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.83 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.73 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.49 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.73 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.46 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.95 
               ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 9.11 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.97บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.56 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.66 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.43 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.73
               ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 287.40 ดอลลาร์สหรัฐ (9,317 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 284.50 ดอลลาร์สหรัฐ (9,199 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.02 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 118.00 บาท

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในต่างประเทศ  

               กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดคะเนความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของโลก ปี 2560/61 ว่ามี 1,068.01 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1,063.12 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 0.46 โดยสหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป บราซิล เม็กซิโก อินเดีย อียิปต์ แคนาดา เวียดนาม และอิหร่าน มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้น สำหรับการค้าของโลก มี 151.42 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 141.64 ล้านตัน ในปี 2559/60 ร้อยละ 6.90 โดยบราซิล อาร์เจนตินา ปารากวัย และเมียนมาร์ ส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับผู้นำเข้า เช่น เม็กซิโก สหภาพยุโรป อียิปต์ อิหร่าน เกาหลีใต้ เวียดนาม โคลัมเบีย แอลจีเรีย ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน มาเลเซีย และเปรู มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น (ตารางแนบท้าย) 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนมีนาคม 2561 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 348.44 เซนต์ (4,503 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 349.32 เซนต์ (4,505 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.25 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 2.00 บาท