สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 26 ธ.ค.59 - 1 ม.ค.60


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
ปาล์มน้ำมัน
ไหม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ประมง
มันสำปะหลัง
ฝ้าย
ปศุสัตว์
ถั่วเขียว
ถั่วลิสง
ข้าว
ถั่วเหลือง