สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2-9 เม.ย.60

ข่าวรายสัปดาห์ 3 - 9 เม.ย. 60

 
ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.60 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 16.74 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.84

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
      ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

ราคาในตลาดต่างประเท (ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 940.00 เซนต์ ( 11.90 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 970.80 เซนต์ (12.35 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.17
     ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 308.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 10.63 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 315.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ ( 10.92 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.21
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.51 เซนต์ ( 23.92 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.32 เซนต์ (24.67 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.51


หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

 

ข่าวสัปดาห์ 3 - 9 เม.ย. 60

 

 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ  

  

ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

     ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.00 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 6.29 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.61 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.57 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.70 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.77 
     ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.95 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.43 บาท
เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 6.38 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.78 
     ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 242.60 ดอลลาร์สหรัฐ (8,289 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 241.80 ดอลลาร์สหรัฐ (8,284 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.33 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 5.00 บาท 
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนพฤษภาคม 2560 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 363.85 เซนต์ (4,953 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากบุชเชลละ 357.04 เซนต์ (4,874 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.91 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 79.00 บาท

ข่าวสัปดาห์ 3-9 เม.ย.2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
    ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนพฤษภาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 75.33 เซนต์ (กิโลกรัมละ 57.42 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 76.73 เซนต์ (กิโลกรัมละ 58.65 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.82 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.23 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี