สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 29พ.ค.-4มิ.ย.60

สับปะรด

ผลผลิต ลดลง

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายน 2560 ประมาณ 0.219 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.72 ของปริมาณผลผลิตรวม 2.040 ล้านตัน ลดลงจากปริมาณ 0.264 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 17.09 แต่เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.204 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 7.43

การส่งออก ลดลง
     ปี 2560 (มกราคม-เมษายน) มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 0.703 ล้านตันสด ลดลงจากปริมาณ 0.711 ล้านตันสด ในช่วงเดียวกันของปี 2559 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.08

ราคา ลดลง 

     ช่วงนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณวันละ 7,000 ตัน ขณะที่ความต้องการของโรงงานแปรรูปมีทรงตัว ประกอบกับผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และเป็นช่วงที่มีผลไม้ชนิดอื่นทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้
มีดังนี้ 
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 4.50 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 4.57 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.53
แต่ลดลงจากกิโลกรัมละ 11.50 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมาร้อยละ 60.87

     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 10.28 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 11.48 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.91 และลดลงจากกิโลกรัมละ 13.15 บาท ในช่วงเดียวกันของปีที่
ผ่านมาร้อยละ 21.82

ข่าวรายสัปดาห์ 29 พ.ค.- 4 มิ.ย. 60

ถั่วเหลือง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
               ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
               ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ ไม่มีรายงานราคา 
               ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
               ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
               ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 20.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ

               ราคาในตลาดต่างประเทศ (ตลาดชิคาโก) 
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 913.60 เซนต์ ( 11.50 บาท/กก.) ลดลงจากบุชเชลละ 950.93 เซนต์ ( 12.06 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.93
               ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 297.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.20 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 306.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.59 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.97
               ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 31.34 เซนต์ (23.67 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 32.52 เซนต์ (24.75 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.63
หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 3 วัน

ข่าวสัปดาห์ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ 
               ราคาที่เกษตรกรขายได้
               ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

               ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

               ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฏาคม 2560 สัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 77.21 เซนต์
(กิโลกรัมละ 58.33 บาท) ลดลงจากปอนด์ละ 77.95 เซนต์ (กิโลกรัมละ 59.40 บาท) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.95 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 1.07 บาท

ข่าวสัปดาห์ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2560
ถั่วลิสง
สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
     ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้ 
          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.54 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 44.54 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 6.74 
          ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 29.49 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 31.02 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 4.93

          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

ข่าวสัปดาห์ 29 พ.ค.-4 มิ.ย.60

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

          ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่คละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 27.77 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 25.00 บาท
ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.08 
          ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กคละ และถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 25.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 20.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 23.60 บาท สูงขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 23.00 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 2.61 
          ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดเอ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
          ถั่วเขียวผิวมันเกรดบี สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 766.00 ดอลลาร์สหรัฐ (25.93 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 759.40 ดอลลาร์สหรัฐ (25.93 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.87 แต่ในรูปเงินบาททรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
          ถั่วเขียวผิวดำ ชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 617.60 ดอลลาร์สหรัฐ (20.91 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 612.20 ดอลลาร์สหรัฐ (20.90 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.88 และสูงขึ้นรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.01 บาท
          ถั่วนิ้วนางแดง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 718.40 ดอลลาร์สหรัฐ (24.32 บาท/กิโลกรัม) สูงขึ้นจากตันละ 694.40 ดอลลาร์สหรัฐ (23.71 บาท/กิโลกรัม) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 3.46 และสูงขึ้นในรูปเงินบาทกิโลกรัมละ 0.61 บาท


ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี