คณะผู้บริหาร สศก. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี