สกู๊ปพิเศษ สัมภาษณ์ เลขาธิการ สศก. การพัฒนา app ฟาร์ม D และศูนย์ NABC ในรายการเมืองไทยใหญ่อุดม