ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กิโลกรัม

ปาล์มน้ำมัน
บาท/กิโลกรัม

มันสำปะหลังโรงงาน
บาท/กิโลกรัม

ข่าวผู้บริหาร

ผู้บริหาร

มัลติมีเดีย

สศท.11 ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน:  
เลี้ยงแพะและส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์ยโสธร ขยายตลาดออนไลน์ พลิกวิกฤตโควิด19

ปฏิทินกิจกรรม