สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศปี 2560

สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยกับต่างประเทศปี 2560

ดาวน์โหลด PDF

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ถอดบทเรียนเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลด PDF

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

งบประมาณโดยสังเขป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ดาวน์โหลด PDF