Saturday, September 20, 2014
TEXT_SIZE

พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4


วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร (ศบข.) ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 จังหวัดขอนแก่น (สศข.4) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายวินัย สิทธิมณฑล กล่าวต้อนรับ และนางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 กล่าวรายงาน

Read more: พิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 นำร่องเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา แห่งแรกในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ คสช.

วันที่ 21 สิงหาคม 2557 นายสุรศักดิ์ พันธ์นพ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศบอ.) ณ บ้านนายทองอิน ภูมิช่อ เลขที่ 163 หมู่ที่ 22 บ้านเชียงงาม ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลบัวบาน นายสุพรรณ ภูบุญเติม กล่าวต้อนรับ และนางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 กล่าวรายงาน

สศก.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเกษตรโซนนิ่ง

สศก.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและเกษตรโซนนิ่ง

   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางอารีย์ โสมวดี รองเลขาธิการ สศก. เจ้าหน้าที่ สศก. และเจ้าหน้าที่ สศข. 4  ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและแนวคิดการจัดทำเกษตรโซนนิ่ง  ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง การแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะตลอดจนมอบนโยบาย โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องการทำเกษตรโซนนิ่งของ 7  จังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งและจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นพื้นที่การปลูกอ้อย ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ศรีสะเกษ  นครราชสีมา และหนองบัวลำภู

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ได้รายงานความคืบหน้าในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมให้ เป็นพื้นที่การปลูกอ้อยให้นายกรัฐมนตรีและคณะได้รับทราบโดยรวมทั้ง 7 จังหวัด มีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวประมาณ 12.4 ล้านไร่ แต่จังหวัดต่าง ๆ ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่เหมาะจะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยประมาณ 6.9 แสนไร่ โดยพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพื้นที่ที่ไม่อยู่ในโซนนิ่งในการปลูกอ้อย ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และอุดรธานี เป็นจังหวัดที่เกษตรกรมีการปลูกอ้อยโรงงานมากอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน โดยในปี 2557 จะมี 4  จังหวัดที่มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นการปลูกอ้อยโรงงานจำนวนประมาณ 1 แสน 1 หมื่นไร่เศษ.

 

 ******************************************
                                                                                                     ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                  ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

สศข.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ Zoning

สศข.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการ Zoning

 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 นางราตรี พูนพิริยะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น (สศข.4) ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงาน (Zoning) จ.ขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร  ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นประธานการประชุม โดยขณะนี้มีเกษตรกร จ.ขอนแก่น ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมได้แก่ พื้นที่นาลุ่ม พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก และพื้นที่นาดอน ไปปลูกอ้อยแล้วจำนวน 528 ราย คิดเป็นพื้นที่ 7,525 ไร่ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและโรงงานน้ำตาลที่เข้า ร่วมโครงการประชาสัมพันธ์จูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปลูกอ้อยในพื้นที่ที่ ไม่เหมาะสมให้มากขึ้น เพราะเกษตรกรจะรับผลตอบแทนที่สูงกว่าการทำนา  พร้อม เร่งรัดให้คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการเพาะปลูกอ้อย การฝึกอบรมเกษตรกร การจัดเตรียมท่อนพันธุ์ และงบประมาณให้สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกอ้อยของแกษตรกร เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการปรับ เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในที่ไม่เหมาะสมเป็นอ้อยโรงงานพิจารณาในครั้งต่อไป

 

******************************************
                                                                                                     ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                                                                  ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ขอนแก่น

Page 1 of 10

หน้าหลัก

Welcome to mail.oae.go.th

Username :

Password :

พยากรณ์อากาศวันนี้

ราคาน้ำมันวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย

ดัชนีหุ้น

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

028215
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
54
850
26499
2695
2748
28215

Your IP: 192.168.4.242
Server Time: 2014-09-20 20:58:27

Susnet Facebook Like Box