ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุมนัส 3 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุมนัส 0 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุมนัส 5 1 prcai(อังคาร 23 เมษายน 2567 14:52:29)
Ensure Your Success with Exam Dumps New York 6 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ 7 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ 10 1 prcai(อังคาร 23 เมษายน 2567 09:44:35)
ข้อมูลรายชื่อกลุ่มผู้ผลิตข้าวของไทย ดวงมณี 6 1 prcai(อังคาร 23 เมษายน 2567 09:39:29)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวโพดหวาน กิติศักดิ์ 18 1 prcai(พฤหัส 11 เมษายน 2567 09:46:47)
ข้อความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือนตั้งแต่ปี 2550-2566 นักศึกษาทำวิจัย 9 1 prcai(อังคาร 09 เมษายน 2567 11:10:32)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลใช้เพื่อการศึกษา นักศึกษา 17 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักศึกษา 17 1 prcai(พฤหัส 04 เมษายน 2567 08:52:28)
ปริมาณการนำเข้าบลูเบอร์รี่ เกษวรา เมทเมรุรัตน์ 14 1 prcai(จันทร์ 01 เมษายน 2567 16:16:47)
เกษตรอินทรีย์ P 16 1 prcai(พฤหัส 28 มีนาคม 2567 13:33:17)
ขอข้อมูลการผลิตส้มเขียวหวาน รวมทั้งประเทศปี2566 นักศึกษาปริญญาโท 24 1 prcai(พุธ 27 มีนาคม 2567 11:50:07)
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดช่วงระยะเดือนไหนที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด นักศึกษาทำวิจัย 18 0
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดช่วงระยะเดือนไหนที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด นักศึกษาทำวิจัย 24 1 prcai(อังคาร 26 มีนาคม 2567 13:03:33)
ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลค่ะ Hathaiwan 35 3 prcai(อังคาร 02 เมษายน 2567 11:15:38)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย นักศึกษา 19 1 prcai(จันทร์ 25 มีนาคม 2567 09:49:46)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลพยากรณ์ปี 67 ของ \"ชาอัสสัม\" ค่ะ chayanit 20 1 prcai(ศุกร์ 22 มีนาคม 2567 09:59:56)
ฤดูกาลเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดช่วงระยะเดือนไหนที่เกษตรกรนิยมมากที่สุด นักศึกษาทำวิจัย 28 1 prcai(พฤหัส 21 มีนาคม 2567 09:36:43)
ส้มโอสดส่งออก วัชพล 21 1 prcai(อังคาร 19 มีนาคม 2567 09:33:29)
ประเทศผู้ส่งออกและนำเข้าปาล์มน้ำมันหลักึคือประเทศไหน คิว 22 1 prcai(ศุกร์ 15 มีนาคม 2567 13:35:37)
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลดัชนีความผาสุขของเกตรกร ที่เป็ยแบบสอบถามค่ะ ปิยมาส ปรางทอง 36 1 prcai(พฤหัส 14 มีนาคม 2567 10:09:54)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลฝรั่ง ณัฐพงศ์ 34 1 prcai(พฤหัส 14 มีนาคม 2567 09:19:02)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิตแตงโมพันธุ์กินรีในไทยหน่อยครับ ชุติพนธ์ 30 1 prcai(อังคาร 12 มีนาคม 2567 08:36:59)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลปัจจัยประเทศไทยส่งผลกระทบต่อการส่งออกมะม่วงสุกไปยังประเทศมาเล กฤตพัฒน์ 23 1 prcai(ศุกร์ 08 มีนาคม 2567 19:00:02)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับราคาเฉลี่ยปลานิล(ขายส่ง ขายปลีก ราคาสินค้าหน้าฟาร์ม และดัชนีราคา ตั้งแต่ปี2566-2550)ค่ะ เบญญาภา 27 1 prcai(ศุกร์ 08 มีนาคม 2567 18:58:28)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมูลค่าของผลผลิตเกษตร ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ 29 1 prcai(ศุกร์ 08 มีนาคม 2567 18:45:22)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต มันสำปะหลัง ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ 33 1 prcai(พุธ 06 มีนาคม 2567 14:25:40)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ข้าวนาปรัง ปีการเพาะปลูก 2553/54 ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการฯ 26 1 prcai(พุธ 06 มีนาคม 2567 14:22:11)