ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
มันเทศ นักศึกษา 5 1 prcai(พุธ 04 สิงหาคม 2564 10:57:56)
มันเทศ นักศึกษา 5 1 prcai(พุธ 04 สิงหาคม 2564 10:58:32)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิต การส่งออก ของน้อยหน่า นักศึกษา 9 1 prcai(จันทร์ 02 สิงหาคม 2564 12:32:25)
ขอข้อมูลสถิติการส่งออกและแนวโน้มของตลาดของพืชถั่วลันเตาหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ นักศึกษา 16 1 prcai(อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 10:55:55)
ของานวิจัย 3 เรื่องของถั่วลันเตาของปี 2558-2564 หน่อยค่ะ นักศึกษา 14 1 prcai(อังคาร 27 กรกฎาคม 2564 10:54:56)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิต การส่งออก กล้วยไข่ กล้วยหอม และกล้วยน้ำว้า นักศึกษา 26 1 prcai(พฤหัส 15 กรกฎาคม 2564 14:42:43)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นักวิจัย 18 1 prcai(พฤหัส 15 กรกฎาคม 2564 14:41:01)
หาข้อมูล % แป้งมันสำปะหลัง เฉลี่ย รายเดือน ได้ที่ไหน อาฟ่ง 17 1 prcai(พฤหัส 15 กรกฎาคม 2564 13:47:48)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลปาล์มน้ำมัน นักศึกษา 25 1 prcai(อังคาร 13 กรกฎาคม 2564 11:03:19)
ขอความอนุเคราะห์ ขอข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ ทุกชนิด นักวิจัย 41 1 prcai(จันทร์ 12 กรกฎาคม 2564 11:21:02)