ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ขอความกรุณาอนุเคราะห์ข้อมูล วิรัช 0 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิทย์ 12 1 prcai(พุธ 25 พฤษภาคม 2565 10:33:41)
Zola Zola 3 0
ขอข้อมูลการปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยเคมี ภาคในประเทศหน่อยค่ะ ขอแบ่งเป็นแต่ละภาค supaporn 9 1 prcai(จันทร์ 23 พฤษภาคม 2565 09:57:36)
Seiz Seiz 6 0
BioLife Keto BioLife Keto 49 0
ขอข้อมูลราคาข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง 5 ปี ครับผม นายปิติพัฒน์ 65 1 prcai(จันทร์ 09 พฤษภาคม 2565 13:28:12)
ขอข้อมูลราคาข้าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยาย้อนหลัง 5 ปี ครับผม นายปิติพัฒน์ 56 1 prcai(จันทร์ 09 พฤษภาคม 2565 13:28:35)
Carlotta Carlotta 61 0
เงื่อนไขการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA มานวัต สรรคบุรานุรักษ์ 72 1 prcai(พฤหัส 28 เมษายน 2565 16:14:49)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศิริพร 70 1 prcai(พฤหัส 28 เมษายน 2565 09:50:17)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Siri 50 1 prcai(อังคาร 26 เมษายน 2565 11:14:37)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเห็ด นักเรียน 47 1 prcai(อังคาร 26 เมษายน 2565 10:59:24)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องทุเรียนคุ่ ปวีณ์ธิดา 51 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 20 เมษายน 2565 10:41:29)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเรื่องทุเรียนคุ่ ปวีณ์ธิดา 46 0
ขอทราบต้นทุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าว รายเดือน สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 57 1 prcai(อังคาร 19 เมษายน 2565 11:17:34)
ขอความอนุเคราะหฺ ข้อมูลทำวิจัย เรื่องมังคุด นาย ทวัตร แก้วใส 56 1 prcai(จันทร์ 18 เมษายน 2565 10:03:20)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการทำประกันภัยการเกษตร นวพร 52 1 prcai(จันทร์ 18 เมษายน 2565 10:25:14)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูราคามะนาวและราคามะขามเปียก ปี 2544-2564 ปฏิภาณ 84 1 prcai(จันทร์ 11 เมษายน 2565 15:44:17)
ขอทราบข้อมูลเพื่อทำรายงาน สุธิดา 93 1 prcai(จันทร์ 11 เมษายน 2565 10:58:52)
ขอความอนุเคราะห์พืช ขนุน เปมิกา 83 1 prcai(พฤหัส 07 เมษายน 2565 09:51:46)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลมันฝรั่ง จังหวัดลำพูน ศิริพร 97 1 prcai(ศุกร์ 01 เมษายน 2565 09:42:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาข้าวค่ะ ปิยนุช 102 1 prcai(พุธ 30 มีนาคม 2565 11:47:27)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทำโครงงาน นาย ทวีตร แก้วใส 94 1 prcai(พุธ 30 มีนาคม 2565 10:38:55)
ขอความอนุเคราะห์สรุปรายได้-รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร จําแนกตามประเภทฟาร์ม ธนกร จาตะวงษ์ 93 1 prcai(อังคาร 29 มีนาคม 2565 11:35:36)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ สังคม ของครัวเรือนเกษตร ธนกร จาตะวงษ์ 75 1 prcai(อังคาร 29 มีนาคม 2565 11:35:12)
ขอข้อมูลทุเรียน : ร้อยละ และปริมาณการขายผลผลิตเป็นรายเดือน รวมทั้งประเทศ รายภาค และรายจังหวัด ปี 2563-2564 หน่อยค่ะ นางสาวรุ่งนภา รัตนเสนศรี 83 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 24 มีนาคม 2565 15:34:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวิจัย นักศึกษา มช. 88 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 24 มีนาคม 2565 14:55:39)
ขอทราบข้อมูลราคาทุเรียนหมอนทอง ปี65 ด้วยครับ สาโรจน์ 78 1 prcai(พุธ 23 มีนาคม 2565 10:05:03)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการวิจัย นักศึกษา มทส. 89 1 prcai(จันทร์ 21 มีนาคม 2565 10:35:54)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลขอนแก่น ศิริพร 87 1 prcai(ศุกร์ 18 มีนาคม 2565 10:04:44)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศิริพร 89 1 prcai(ศุกร์ 18 มีนาคม 2565 10:04:01)
ปลูกแมคคาดิเมีย วัลลภา องคไทร 105 1 prcai(ศุกร์ 18 มีนาคม 2565 09:28:46)
ขออนุเคราะห์ข้อมูลข้าวนาปี จันจิรา 112 1 prcai(พุธ 16 มีนาคม 2565 14:15:28)
บ้านพักข้าราชการ นนทวัฒน์ โพธิ์ทอง 129 1 prcai(พุธ 16 มีนาคม 2565 13:27:38)
ขอข้อมูลต้นทุนการผลิต ดวงมณี 117 1 prcai(อังคาร 15 มีนาคม 2565 16:07:27)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ภูมิชาย 119 1 prcai(จันทร์ 14 มีนาคม 2565 09:31:25)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศุภธินี 115 1 prcai(ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 11:36:51)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลอ้อยโรงงาน ปี 2560-2564 จันจิรา 122 1 prcai(พฤหัส 10 มีนาคม 2565 16:24:21)
ชอทราบแนวโน้มธุรกิจผลิตกาแฟปี 2565 กรรณิกา 93 1 prcai(พฤหัส 10 มีนาคม 2565 10:22:00)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สุวิทย์ 101 1 prcai(พฤหัส 10 มีนาคม 2565 10:16:14)
จำนวนโรงสีข้าว nomaynaht 98 1 prcai(จันทร์ 07 มีนาคม 2565 10:15:52)
ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน พนิดา อิ่นแก้ว 105 1 prcai(ศุกร์ 04 มีนาคม 2565 15:07:40)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี จันจิรา 106 1 prcai(พุธ 02 มีนาคม 2565 14:03:59)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าวปทุมธานี1ค่ะ กัญญานัยน์ 124 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 01 มีนาคม 2565 11:14:50)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิต อ้อยปลูก อ้อยตอ 1,2 ข้าวนาปี ข้าวนาปลัง มันสำปะหลัง ประชาชนผู้กำลังตัดสินใจปลูกพืชเศรษฐกิจ 119 1 prcai(จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 09:34:32)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลราคาปุ๋ยค่ะ นักศึกษาปีที่4 154 1 prcai(ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 11:07:16)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 171 1 prcai(พฤหัส 17 กุมภาพันธ์ 2565 14:59:16)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 164 1 prcai(พฤหัส 17 กุมภาพันธ์ 2565 09:57:26)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย นิสิตคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 152 1 prcai(พฤหัส 17 กุมภาพันธ์ 2565 09:57:43)