ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ข้อมูลสถิติราคาดอกกล้วยไม้สดในไทย นิสิต 5 1 prcai(จันทร์ 03 ตุลาคม 2565 16:05:31)
ข้อมูลราคาดอกกล้วยไม้ FOB นิสิต 4 1 prcai(จันทร์ 03 ตุลาคม 2565 16:04:36)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนเกษตร นักศึกษาชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 1 prcai(ศุกร์ 30 กันยายน 2565 09:54:35)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิต-ส่งออกมันเทศในปีพ.ศ.2563-2565 นักศึกษาปี 4 14 1 prcai(อังคาร 27 กันยายน 2565 10:17:59)
ข้อมูลการส่งออกของมังคุดประจำปี2560-2565 นักศึกษา มหาลัยราชภัฎพระนคร 15 1 prcai(อังคาร 27 กันยายน 2565 10:12:41)
ข้อมูลราคาดอกกล้วยไม้สดในไทยและส่งออก นิสิต 19 1 prcai(ศุกร์ 23 กันยายน 2565 10:23:07)
ข้อมูลการส่งออกของทุเรียน ปี2560-2565 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 15 1 prcai(จันทร์ 19 กันยายน 2565 14:18:19)
ขอข้อมูลการส่งออกของมะม่วงปี 2560-2565 นางสาวอนงนาฎ สีหัวทน 16 1 prcai(จันทร์ 19 กันยายน 2565 14:17:41)
ข้อมูลการส่งออกของมังคุดประจำปี2560-2565 นักศึกษา มหาลัยราชภัฎพระนคร 15 1 prcai(จันทร์ 19 กันยายน 2565 14:16:38)
ข้อมูลการส่งออกของ ลำไย ในปี 2560-2565 นักศึกษา มหาลัยราชภัฎพระนคร 17 1 prcai(จันทร์ 19 กันยายน 2565 14:16:04)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ธัญชนก 26 1 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 15 กันยายน 2565 09:35:34)
ขอข้อมูลดัชนีแนวโน้มการส่งออกเงาะปี 2560-2565 ค่ะ นักศึกษา มรภ.พระนคร 21 1 prcai(พุธ 14 กันยายน 2565 10:22:55)
ขอข้อมูลพื้นที่ปลูกแตงโมและเมล่อน ดร.สุรพงค์ 19 1 prcai(อังคาร 13 กันยายน 2565 13:21:52)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยย้อนหลังปี 2560-2565 คฑาวุธ ทองไพรวรรณ 22 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:33:50)
ข้อมูลการส่งออกกล้วย คฑาวุธ ทองไพรวรรณ 23 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:32:50)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 22 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:31:51)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 21 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:31:37)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 17 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:29:58)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 13 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:29:27)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 13 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:28:46)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 16 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:30:36)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 16 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:27:51)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 18 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:27:07)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 18 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:26:33)
ข้อมูลการส่งออกกล้วยหอมย้อนหลังปี 2560-2565 นาย คฑาวุธทองไพรวรรณ 21 1 prcai(จันทร์ 12 กันยายน 2565 14:26:13)
ขออนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวและราคาของ (1)ปาล์มน้ำมัน (2)ยางพารา พ.ศ. 2554-2565 และ พ.ศ.2565-2576 นายกฤษฎา วงเวียน 21 1 prcai(ศุกร์ 09 กันยายน 2565 09:50:02)
ขอความอนุเคระห์อัพเดทข้อมูลการส่งออกข้าว ปี2565 นิติพงศ์ 24 1 prcai(ศุกร์ 09 กันยายน 2565 09:52:28)
ขอข้อมูลมูลค่าของสตรอเบอร์รีพระราชทาน 80 ในประเทศครับ K.Tantivit 23 1 prcai(พฤหัส 22 กันยายน 2565 13:46:54)
ดัชนีแนวโน้มการส่งออกของมะละกอ ปี2560-2565 นักศึกษา ม .พระนคร 24 1 prcai(จันทร์ 05 กันยายน 2565 10:08:00)
test test 16 0
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลลักษณะเศรษฐกิจของประเทศไทย Thawiphet 31 1 prcai(จันทร์ 05 กันยายน 2565 10:06:11)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำงานวิจัยสินค้าโคเนื้อ นักศึกษา 28 1 prcai(จันทร์ 29 สิงหาคม 2565 10:05:35)
ขอความอุนเคราะห์ในการค้นหาข้อมูล นักศึกษา 40 1 prcai(พุธ 17 สิงหาคม 2565 13:14:20)
ขอความอุนเคราะห์ในการค้นหาข้อมูล นักศึกษา 30 1 prcai(พุธ 17 สิงหาคม 2565 13:13:49)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลการผลิตอโวคาโด้ของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 จนปัจจุบัน กรอุมา เกษมเกียรติสันติ 34 1 prcai(จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 09:34:24)
Kenzie Kenzie 26 0
ขออนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว (1)ข้าวนาปี (2)ข้าวนาปรัง (3)ปาล์มน้ำมัน (4)ยางพารา พ.ศ. 2530-2565 ไพโรจน์ 49 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พฤหัส 08 กันยายน 2565 10:22:24)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการผลิตอินทผลัมของไทยค่ะ วันวิ 43 1 ผู้ใช้งานทั่วไป(ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2565 00:27:31)
Zemira Zemira 38 0
hvsy hvsy 39 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย นักศึกษาชั้นปีทีี่4 76 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(พุธ 27 กรกฎาคม 2565 20:23:36)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล มันสำปะหลังโรงงาน (อีกครั้ง) กิติศักดิ์ 66 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 19 กรกฎาคม 2565 10:48:39)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล มันสำปะหลังโรงงาน กิติศักดิ์ 60 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 15:52:28)
สอบถามราคารับซื้อ ฟ้าทะลายโจร K.Tantivit 56 1 prcai(จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 09:45:17)
Shea Shea 43 0
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล นิติพล 63 1 prcai(จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 09:44:08)
ขอทราบราคาเฉลี่ยของพืชไร่และพืชสวนครับ ภานุพัฒน์ เครือแก้ว 63 1 prcai(จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 09:40:38)
รถเกี่ยวข้าวในภาคอีสานทั้งหมด รัตนา สุจริต 63 1 prcai(จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 11:11:24)
การนำเข้าผลสตรอว์เบอร์รี สุวิมล วิชารักษ์ 76 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 10:55:35)
ขออนุญาตสอบถามข้อมูลค่ะ นักศึกษาปี 4 72 1 prcai(ศุกร์ 08 กรกฎาคม 2565 09:19:36)