ตั้งกระทู้ใหม่
ชื่อกระทู้ ผู้ตั้งกระทู้ อ่าน ตอบ ตอบล่าสุด
ข้าวหอมมะลิ จันจิ 7 1 prcai(อังคาร 19 ตุลาคม 2564 15:50:54)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ศิริพร 6 1 prcai(อังคาร 19 ตุลาคม 2564 15:46:00)
ขอความอนุเคราห์ข้อมูล ธยานี 15 1 prcai(พุธ 06 ตุลาคม 2564 10:03:31)
ผลไม้ นักศึกษา 18 1 prcai(อังคาร 05 ตุลาคม 2564 09:55:23)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล รัฐปัถย์ 38 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 28 กันยายน 2564 15:30:04)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้ออมูลการเกษตร สิริ 35 2 ผู้ใช้งานทั่วไป(อังคาร 28 กันยายน 2564 00:18:02)
ส้มเขียวหวาน แพรวพิไล 29 1 prcai(พุธ 22 กันยายน 2564 16:18:21)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เชิดชาย ศรีวงษ์ 47 3 prcai(อังคาร 21 กันยายน 2564 14:07:20)
ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลพื้นที่ปลูก ผลผลิต ข้าวนาปี คาดการณ์ ปี 63 และ 64 NA 36 1 prcai(จันทร์ 20 กันยายน 2564 16:33:05)
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดการความรู้ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นิสิต คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 0