น้ำยางสด

 

น้ำยางสด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2565

น้ำยางสด

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กกรุ๊ป จำกัด
ร้านคุณพจน์ (คุณพจน์ อาคมนุวัฒน์)
ร้านแสงตะวันการยาง
(คุณประดิษฐ์ แสงตะวันวงศ์)
บริษัท ที.ที.ลาเท็กซ์แอนด์โปรดักส์ จำกัด
บริษัท นาบอนรับเบอร์ จำกัด
อ.ปลวกแดง
อ.หลังสวน
อ.เคียนซา
อ.นาบอน
อ.นาบอน
จ.ระยอง
จ.ชุมพร
จ.สุราษฎร์ธานี
จ.นครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
 
โทร. 081-6770993
โทร. 087-8897755
โทร. 075-491377
 
เดือน วันที่          
สิงหาคม
1
45.00 - - 40.00 40.00
 
2
45.00 - - 39.00 39.00
 
3
- - - - -
  4 - - - - -
 
5
42.00 - - 39.00 39.00
 
6
42.00 - - 39.00 39.00
 
7
42.00 - - 39.00 39.00
 
8
42.00 - - 39.00 39.00
 
9
42.00 - - 40.00 40.00
 
10
- - - - -
 
11
- - - - -
 
12
42.00 - - 39.00 39.00
 
13
42.00 - - 38.00 38.00
 
14
42.00 - - 38.00 38.00
 
15
42.00 - - 38.00 38.00
 
16
42.00 - - 38.00 38.00
 
17
- - - - -
 
18
- - - - -
 
19
42.00 - - 38.00 38.00
 
20
42.00 - - 38.00 38.00
 
21
42.00 - - 38.00 38.00
 
22
42.00 - - 38.00 38.00
 
23
42.00 - - 38.00 38.00
 
24
- - - - -
 
25
- - - - -
 
26
42.00 - - 38.00 38.00
 
27
42.00 - - 38.00 38.00
 
28
42.00 - - 38.00 38.00
 
29
42.00 - - 38.00 38.00
 
30
42.00 - - 38.00 38.00