ไข่ไก่สด

 

ไข่ไก่สด

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/ร้อยฟอง
ปี 2567 ไข่ไก่สด
สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่
ฟาร์มไก่ไข่วรางคณา
อ.เมือง
ต.ดอนกำยาน  อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
จ.สุพรรณบุรี
081-9404015
 
เดือน วันที่    
พฤษภาคม
1
380.00 290.00
 
2
380.00 290.00
 
3
380.00 290.00
 
4
- -
 
5
- -
 
6
- -
 
7
380.00 290.00
 
8
380.00 290.00
 
9
380.00 290.00
 
10
- -
 
11
- -
 
12
- -
 
13
380.00 290.00
 
14
380.00 290.00
 
15
380.00 290.00
 
16
380.00 290.00
 
17
- -
 
18
- -
 
19
380.00 290.00
 
20
380.00 290.00
 
21
380.00 290.00
 
22
- -
 
23
380.00 290.00
 
24
380.00 290.00
 
25
- -
 
26
- -
 
27
380.00 290.00
 
28
380.00 290.00
 
29
400.00 290.00
 
30
400.00 290.00
 
 31
400.00 290.00