ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5%

ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ 

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หน่วย : บาท/กก.
ปี 2567 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 30%
บริษัท แหลมทอง จำกัด
หจก. สยามโปรดักซ์  (ช.กังวาล)
สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด
สหกรณ์เกษตรร้องกวาง
ร้านใจงามการเกษตร
หจก. สยามโปรดักส
อ.ท่าเรือ
อ.หนองไผ่
อ.ด่านขุนทด
อ.ร้องกวาง
อ.เวียงสา
ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
จ.อยุธยา
จ.เพชรบูรณ์
จ.นครราชสีมา
จ.แพร่
จ.น่าน
จ.เพชรบูรณ์
เดือน วันที่ โทร.02-2523777 โทร. 056781677 โทร. 044-291277     โทร.(056) 781677
พฤษภาคม
1
10.00 9.21 11.00 7.85 9.20 7.10
 
2
10.05 9.21 11.00 7.85 9.20 7.10
 
3
10.10 9.21 11.00 7.85 9.20 7.1
 
4
- - - - - -
 
5
- - - - - -
 
6
- - - - - -
 
7
10.15 9.21 11.00 7.85 9.20 7.10
 
8
10.20 9.21 11.00 7.85 9.20 7.10
 
9
10.25 9.21 11.00 7.85 9.20 7.10
 
10
- - - - - -
 
11
- - - - - -
 
12
- - - - - -
 
13
10.30 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
14
10.30 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
15
10.40 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
16
10.50 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
17
10.60 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
18
- - - - - -
 
19
- - - - - -
 
20
10.85 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
21
10.90 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
22
- - - - - -
 
23
11.00 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
24
11.00 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
25
- - - - - -
 
26
- - - - - -
 
27
11.05 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
28
11.05 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
29
11.25 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
 
30 
11.25 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10
  31 11.45 9.21 11.00 7.85 9.50 7.10