การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ครั้งที่ 2/2565

           วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปคเข้าร่วม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ผู้แทนสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และผู้แทนศูนย์สารสนเทศการเกษตร ทั้งนี้ การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการภายใต้แผนงานความมั่นคงอาหารมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 (ร่างที่ 1) เพื่อให้สมาชิกเอเปคมีแผนที่ชัดเจน มีเป้าหมาย และวัดผลได้ และสามารถบรรลุความมั่นคงอาหารและโภชนาการได้ภายในปี ค.ศ. 2030

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEiaed/posts/pfbid02Sdry2d5WeBWSACQKM5sWSyrjWKsvan4PxHwvpZuUmR27WFyEah1wGjqS7buCagNRl