รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

             วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวกัลยา สงรอด ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางสาวพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร นายศรีไพร บุญยะเดช เลขานุการกรม นางสาวตาปี วัชรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ กนผ. เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
นอกจากนี้ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้บรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้ง ผู้แทนส่วนต่างๆ ของ กนผ. ได้มีการนำเสนอความสำเร็จปี 2565 สู่การพัฒนาปี 2566

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/posts/pfbid06WTZy77rbHDZTnoJcEeDcVfHENex5qeTfzbqWSpSvB63QiTEnh5k1RU42aje6bECl