เลขาธิการ สศก. ให้สัมภาษณ์สกู๊ปข่าว ททบ.5

             วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว ททบ.5 ถึงสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรจากผลกระทบโควิด-19 และปัจจัยต่างๆ จากต่างประเทศและในประเทศ ณ ห้องประชุมเลขาธิการชั้น 4 อาคารนัวตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.4541659939256405&type=3